Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø i Asker tror at hvis flere eldre flytter til Vestre Billingstad fra eneboliger, vil det på sikt avlaste kommunen. Hjemmehjelperne trenger ikke bruke store deler av arbeidstiden i bilen, mener han.

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø i Asker tror at hvis flere eldre flytter til Vestre Billingstad fra eneboliger, vil det på sikt avlaste kommunen. Hjemmehjelperne trenger ikke bruke store deler av arbeidstiden i bilen, mener han.

Foto: Britt Glosvik

Ønsker eldre nye boformer velkommen? Ny rapport gir svar

Eldre ønsker å bo der de nå bor eller sammen med andre eldre, viser ny rapport. – Det er mulig å endre holdninger, mener kommuneplansjef Tor Arne Midtbø i Asker. 

ASKER

– Skulle Asker kommune opprettholde den sykehjemsdekningen framover som vi har i dag, så måtte vi bygge et nytt sykehjem med hundre plasser annethvert år. Det er verken realistisk eller bærekraftig. Vi er nødt til å tenke nytt, sier kommuneplansjef Tor Arne Midtbø i Asker.