Kor, korps og band øver i mer enn 10.000 forskjellige lokaler landet rundt. De fleste har tilgang til et øvingsrom, men de færreste har tilgang til et lokale som er egnet til musikken som utøves, skriver Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Kor, korps og band øver i mer enn 10.000 forskjellige lokaler landet rundt. De fleste har tilgang til et øvingsrom, men de færreste har tilgang til et lokale som er egnet til musikken som utøves, skriver Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Foto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi vil skape bedre arenaer for kultursamarbeid

Et levende kulturliv er nøkkelen til attraktive, gode lokalsamfunn. Det skjer ikke uten at kommunene forplikter seg til reell medvirkning med kulturfeltet.

Årets Musikkting har vedtatt at Norsk musikkråd skal være en drivkraft for å etablere og utvikle kulturråd, både regionalt og lokalt. Formålet er bedre rammevilkår og bredere deltakelse i musikk- og kulturlivet, men det forutsetter at kommunene stiller opp til et forpliktende samarbeid.

Kulturlivet lever ikke av festtaler, gode intensjoner og heiarop.

Gode intensjoner er ikke nok. Norske kommuner står overfor gedigne utfordringer. Noen opplever kraftig fraflytting, mens by- og bynære kommuner opplever kraftig tilflytting.

Vi må gjenskape suksessen det frivillige kulturlivet i sin tid skapte i en situasjon hvor Kommune-Norge opplever store endringer. For det er lokalt og i kommunene vi skaper aktivitet, øver i skoler og kulturhus og har konserter og spiller teater.

Vi vil stille opp fordi det er våre medlemmer som driver en betydelig del av det frivillige kulturlivet og vet hva vi trenger; hva som gjør et øvingslokale egnet, og hvordan vi kan legge til rette for at flere kan delta. Derfor tar Norsk musikkråd nå et konkret grep for å samle kulturfeltet: Våre fylkes- og lokale musikkråd kan nå bli til kulturråd for alle musikk- og kulturuttrykk.

Vi forstår at det å være lokalpolitiker kan være krevende, og vi vil bidra til å gjøre det enklere for politikerne å ta riktige valg for et vitalt kulturliv.

I regjeringens ferske strategi for kulturfrivilligheten vises det til at det mangler faste strukturer for samordning på kulturfeltet. Derfor stiller vi opp for at folkevalgte skal kunne forholde seg til et samlet kulturfelt som lokalt kan snakke med én stemme. Dette er ikke noe annet enn det idretten har gjort, og som legger til rette for enklere og mer forpliktende samarbeid.

Kulturlivet lever ikke av festtaler, gode intensjoner og heiarop. Vi trenger arenaer, lokaler, instrumenter, scener, instruktører og utstyr for å få flere til å delta og skape musikk og et levende kulturliv.

Når vi nå vil bidra til å samle kulturlivet, er det for å gjøre kulturråd til en naturlig samarbeidspartner i ethvert lokalsamfunn. Vi skal stå sterkere i kampen om gode rammevilkår for kulturfrivilligheten, og få folkevalgte til å forstå bedre hvilken merverdi kulturaktiviteten fra det organiserte kulturlivet gir for levende, attraktive byer og lokalsamfunn.

Reelt forpliktende samarbeid med kommuner og fylker vil styrke frivilligheten og det organiserte kulturlivet, det sosiale limet i lokalsamfunn i hele Norge. Det handler om å gjøre det mer attraktivt å delta og bidra. Det å bli hørt og oppleve gjennomslag er en viktig forutsetning for at folk skal orke å legge ned en frivillig innsats – og frivillig innsats er vi helt avhengige av for å sikre et godt kulturliv lokalt.

For å ta et eksempel: Kor, korps og band øver i mer enn 10.000 forskjellige lokaler landet rundt. De fleste musikklag har tilgang til et øvingsrom, men de færreste har tilgang til et lokale som er egnet til musikken som utøves. Det er som om alle norske fotballag måtte tvinges fra gress og kunstgress til flis- eller grusbaner.

Og det er ikke snakk om noen få unntak. 85 prosent av øvingsrommene vi har, er uegnet til formålet, og mange gir lyd som er direkte skadelig. Det kan gi helseskader og skremme mange fra å delta.

Det handler om å skape meningsfulle fritidstilbud som gir glede og livskvalitet. Alle kommuner og fylker gjør det de kan for å stille opp for innbyggerne, og gjøre det å velge å bo i kommunene attraktivt.

Men det er ikke alltid lett å få til, og det vil også kreve gjennomslag nasjonalt for å prioritere aktivitet og kulturliv lokalt. Vi lover å stille opp i kampen om budsjetter og prioriteringer for midler til kommuner og fylker som vil satse, men forutsetningen er at de velger og prioriterer et forpliktende samarbeid.

Når vi nå ser nye småbyer og raskt voksende tettsteder rundt de store byene, er vi urolige. Kommuner trenger musikk, teater, kunst og kultur. Forskning dokumenterer ikke bare at det gir opplevelser og gjør liv bedre, men at det gir friskere, sunnere liv.

Spørsmålet er også hvor folk vil bo – i byer og bygder som prioriterer sosial infrastruktur og arenaer som kan gi et levende, sosialt, frivillig drevet kulturliv – eller i småbyer hvor kjøpesentre blir viktigere møteplasser fordi det mangler satsing på kulturhus, øvingslokaler og biblioteker.