Vi i Fagforbundet jobber for at våre medlemmer skal få bedre arbeidsvilkår, og at kommunen tar sin plass i Nav-partnerskapet, skriver Trond Finstad og Iren Mari Luther.

Vi i Fagforbundet jobber for at våre medlemmer skal få bedre arbeidsvilkår, og at kommunen tar sin plass i Nav-partnerskapet, skriver Trond Finstad og Iren Mari Luther.

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi trenger et Nav som er nær innbyggerne

Det er fullt mulig å skape et bedre Nav som også er lokalt tilpasset. For å få til det, må det være et reelt partnerskap på alle nivåer.

Dagens organisering av Nav, med en statlig og en kommunal del, har sine utfordringer. Enkelte har tatt til orde for å overføre alt til staten. Vi i Fagforbundet tror ikke det er løsningen. Vi trenger lokale tilpasninger.

Det er mye lokal kunnskap som kan gå tapt uten kommunens involvering.

Det er riktig at det er skjevhet i partnerskapet, og at staten som oftest er den sterkeste part. Flere IT-systemer, mye administrasjon og forskjellsbehandling av ansatte – dette er utfordringer våre medlemmer i Nav må stå i daglig. Og de skal vi ta på største alvor. Men vi er helt avhengig av lokale tilpasninger.

Det er mye lokal kunnskap som kan gå tapt uten kommunens involvering. Kjennskap til de lokale forholdene, kontakten med innbyggerne og næringslivet, og ikke minst den organisatoriske tilknytningen til andre kommunale tjenester er avgjørende for at sosiale tjenester skal fungere godt.

Loven om sosiale tjenester ble skrevet med kommunen som utgangspunkt nettopp fordi man så at lokale tilpasninger var nødvendig. Folketrygdloven skal på sin side være lik uansett hvor du bor. Dette skillet er viktig.

Tilbakemeldingene fra medlemmene gjør oss sikre på at det er på tide med en grundig evaluering og etterfølgende justeringer av Nav. Forskjeller i hvordan i «den kommunale» og «den statlige» delen av Nav driftes, med ulikheter i finansieringsløsninger, arbeidsvilkår og ikke minst digitale verktøy, skaper forskjeller mellom kolleger på samme kontor.

Vi i Fagforbundet jobber for at våre medlemmer skal få bedre arbeidsvilkår, og at kommunen tar sin plass i Nav-partnerskapet. Det skal vi fortsette med.

Det er fullt mulig å skape et bedre Nav som også er lokalt tilpasset. For å få til det, må det være et reelt partnerskap på alle nivåer, og viktigst av alt: Ute på Nav-kontorene ute i kommunene.