Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Utvalg har ulovlig budsjettfullmakt

Finansutvalget i Halden har fullmakt til å endre budsjettet på tvers av sektorene. Det er i strid med kommuneloven.

Neste uke skal kommunestyret i Halden vedta budsjettet for 2011. Både rådmannen og flertallet i formannskapet foreslår å gi finansutvalget de samme fullmakter som i år: «Hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å omdisponere, trekke inn, og iverksette tiltak i budsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer.»

Men kommuneloven slår fast at det bare er kommunestyret som kan omdisponere på tvers av sektorer. Endring av budsjettet skal kommunestyret gjøre etter innstilling fra formannskapet, krever loven.

– Kan ikke overprøve

Forskriften om årsbudsjett slår fast at kommunestyret kan gi fullmakt til «underordnede kollegiale organer», men bare innenfor rammene kommunestyret selv har vedtatt.

Ole Kristian Rogndokken, daglig leder i Norges kommunerevisorers forbund, peker på at Halden kommune ikke kan gi finansutvalget så store fullmakter som det faktisk har – og som flertallet vil forlenge til 2011.

– Dersom kommunestyret har vedtatt sektorvise tildelinger, kan ikke et underordnet organ overprøve disse. Kommunestyret kunne valgt ikke å fordele budsjettet på sektorer. Det ville for så vidt vært innenfor lovverket, men det ville vært veldig uvanlig og i så fall et budsjett helt uten prioriteringer, sier Rogndokken.

Hans vurdering blir støttet av Øyvind Sunde, rådgiver i BDO og forfatter av boka «Kommuneregnskapet».

Skal budsjettet endres, må det behandles av kommunestyret. Det slo også Kommunaldepartementet fast i en uttalelse i 2007. «Endringer i årsbudsjettet ( …) kan altså kun foretas av kommunestyret selv, og kan ikke delegeres til underordnet organ», skrev departementet i et brev til Indre Østfold kommunerevisjon.

– Ikke lov

Kommunal Rapport har forelagt spørsmålet til departementet på nytt. Til det generelle spørsmålet «er det i tråd med kommuneloven å gi et underutvalg fullmakt til å omdisponere på tvers av sektorene», svarer Kommunaldepartementet slik:

«Kommunestyret skal selv vedta årsbudsjettet. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Kommunestyret bestemmer selv hvor detaljerte rammer de skal gi. Alle tiltak som krever endringer i rammene som kommunestyret har fastsatt gjennom sitt budsjettvedtak, kan bare fattes av kommunestyret selv, og ikke delegeres til underordnet organ.»

Rådmann i Halden kommune, Per Egil Pedersen, fikk mandag formiddag spørsmål på e-post fra Kommunal Rapport om hvorvidt fullmakten til finansutvalget – som rådmannen selv har foreslått å fornye for 2011 – er i overensstemmelse med kommuneloven og budsjettforskriften. Pedersen har ikke svart på henvendelsen.