– Jeg er forundret over kritikken fra Mette Nord, fordi den handler så lite om innholdet i det jeg skrev, skriver Nicolai Astrup.

Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Debatt

Underlig kritikk om innovasjon

Det gjøres veldig mye godt innovasjonsarbeid i offentlig sektor, men det offentlige har ikke monopol på gode ideer. Derfor vil jeg legge til rette for økt samhandling med næringslivet.

I Kommunal Rapport 3. august kritiserer Fagforbundet-leder Mette Nord meg for at jeg angivelig «mener innovasjon bare foregår i private virksomheter». For meg er det en gåte hvor hun henter dette fra.

Det kan nesten se ut som om Mette Nord bruker anledningen til å få fram flere av Fagforbundets kjepphester.

Den 23. juni la regjeringen fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, og jeg fulgte opp med et innlegg i Kommunal Rapport.

Innlegget handler om at vi må få mer innovasjon i kommunene, fordi det kan gi oss en enklere hverdag, bedre tjenester og det kan frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene.

Jeg skriver om å få en kultur for innovasjon, om en ledelse som tenker utenfor boksen og om behovet for kompetanse til å gjennomføre innovasjonene i praksis.

Jeg tar til orde for at vi må gi virksomheter tillit og handlingsrom til å utvikle egne løsninger, for å støtte KS' partnerskap for radikal innovasjon og for å se om på om det er behov for endringer i forsøksloven.

I ett avsnitt omtaler jeg at vi vil etablere et nytt program for oppstartsselskaper og sosiale entreprenører som vil levere varer og tjenester til offentlig sektor. Kan dette være grunnlaget for kritikken?

I så fall vil jeg bare presisere følgende: Dette programmet etablerer vi fordi dagens ordninger ikke treffer disse delene av næringslivet godt nok. Det ser ut til at dagens ordninger treffer større private aktører bedre. Her er målet at vi i større grad får inn gründere og sosiale entreprenører til å hjelpe det offentlige med å løse oppgaver på nye og smartere måter.

Det gjøres veldig mye godt innovasjonsarbeid i offentlig sektor, men det offentlige har ikke monopol på gode ideer. Derfor vil jeg legge til rette for økt samhandling med næringslivet.

Nord kritiserer meg for å fremme «målstyring og ulike kontrollregimer», mens det jeg faktisk skriver, er at vi vil «fjerne detaljstyring og redusere antall mål i virksomhetene». Mot slutten av innlegget er Mette Nord opptatt av å styrke det lokale trepartssamarbeidet. Det er bra.

KMD har vært prosjekteier og finansiert en rekke utviklingsprosjekter i kommunal sektor med partssamarbeid som metode. Ansatte og tillitsvalgte har en kompetanse som er viktig å bygge på i utviklings- og innovasjonsarbeid, og de tillitsvalgte har en nøkkelrolle for å få forankret og implementert dette arbeidet.

Jeg er forundret over kritikken fra Nord, fordi den handler så lite om innholdet i det jeg skrev. Det kan nesten se ut som om hun bruker anledningen til å få fram flere av Fagforbundets kjepphester. Men å kritisere meg og regjeringen for holdninger og forslag vi ikke har eller fremmer, er ikke en egnet måte å få fram eget budskap på.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.