Dersom kommunen først velger å konkurranseutsette håndtering av husholdningsavfall, må det gjelde like konkurransevilkår, skriver Gunnar Grini.

Dersom kommunen først velger å konkurranseutsette håndtering av husholdningsavfall, må det gjelde like konkurransevilkår, skriver Gunnar Grini.

Foto: Heiko Junge / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Skivebom fra Samfunnsbedriftene

Vi ønsker like konkurransevilkår mellom kommersielle avfallsselskap, uavhengig av eierskap.

I Kommunal Rapport 7. september beskrev jeg at kommunale avfallsselskap med monopol på husholdningsavfall tilpasser anbudskonkurranser for behandling av avfallet til sine egne kommersielle søsterselskap. Resultatet er en binding mellom innbyggernes avfallsgebyr og kommunenes utbytte fra den kommersielle aktiviteten.

Det virker som om vi og Samfunnsbedriftene diskuterer to forskjellige ting.

Samfunnsbedriftene svarer på innlegget med å hevde at Norsk Industri vil tvangsprivatisere håndteringen av husholdningsavfall og gir blaffen i sirkulær økonomi.

Det virker som om vi og Samfunnsbedriftene diskuterer to forskjellige ting. Men, for ordens skyld: Vårt anliggende er konkurranse på like vilkår i kommersielle avfallsmarkeder. Hvorvidt kommunale selskap velger å håndtere husholdningsavfall i egenregi eller benytte kommersielle aktører, er opp til de folkevalgte i kommunen.

Vi har tro på konkurranse, men har respekt for at dette er beslutninger som tas lokalt. Men, dersom kommunen først velger å konkurranseutsette håndtering av husholdningsavfall, må det gjelde like konkurransevilkår. Da er det avgjørende at anbudskriteriene innrettes nøytralt, slik at kommunes kommersielle avfallsselskap ikke gis konkurransemessige fordeler eller nyter godt av avfallsinfrastruktur som er finansiert gjennom innbyggernes avfallsgebyr.

Jeg håper med dette at vårt budskap er klart: Vi ønsker like konkurransevilkår mellom kommersielle avfallsselskap, uavhengig av eierskap. Det er i grunn merkelig at dette kan være så kontroversielt.