Forsøpling som følge av bruk av glassflasker, er et problem i færre enn ti kommuner, skriver Thomas Angell i Virke Handel. Foto: Colourbox
Debatt

Skal glassflasker forbys?

I en del kommuner slutter handelen opp om «nei til glassflasker»-kampanjer etter kommunalt initiativ og påtrykk. Vi oppfordrer kommunene til å avstå fra slike initiativ.

Det er liten dokumentasjon på at glassflasker representerer et forsøplingsproblem.

Nær sagt rutinemessig hver vår dukker det opp ulike velmente initiativ i mange kommuner som går ut på at det ikke skal selges øl og rusbrus på glassflasker i forbindelse med sesonger for mye drikking utendørs, eksempelvis 17. mai, russetid, St. Hans osv. Begrunnelsen er naturligvis at man ønsker å unngå forsøpling i naturen, i parker, på badestrender, etc., i form av knuste flasker. Slike initiativ ser vi mange av i år igjen.

Selv om et slikt tiltak er velment, så er det ikke nødvendigvis klokt. Gjennomføring av et slikt tiltak vil virke konkurransevridende handelen imellom avhengig av hvilken kommune butikkene er lokalisert i, og vil således ikke ha den tilsiktete virkning idet tiltaket vil stimulere handelen andre steder. Samtidig er det liten dokumentasjon på at glassflasker representerer et forsøplingsproblem, slik det framstilles av enkelte kommuner. Således er miljøgevinsten av et slikt tiltak også høyst uklar.

Det er også slik at enkelte produkter finnes bare på flaske. Et forbud mot glassflasker vil dermed holde enkelte varianter vekk fra butikkhyllene med svekket tilbud og dårligere konkurranse som resultat. Det er også mange kunder som kjøper flaskeøl nettopp fordi det er billigere.

Det er også grunn til å vise til at miljømyndighetene ut fra miljøvurderinger støtter bruk av gjenfyllbare glassflasker med pant, som har en returprosent på nærmere 100 prosent. Etter vår oppfatning er det forbausende at enkeltkommuner således vil overprøve offisiell politikk på området. For handelen blir det problematisk å måtte forholde seg til kommunale utspill som ikke stemmer overens med myndighetenes politikk.

I tillegg er det verdt å være oppmerksom på at et forsøplingsproblem som følge av bruk av glassflasker, ikke er identifisert i det store flertall av kommunene. Av landets 428 kommuner er det således færre en ti som angivelig har dette forsøplingsproblemet.

I en del kommuner slutter handelen opp om slike «nei til glassflasker»-kampanjer etter kommunalt initiativ og påtrykk. Ut fra at slike kampanjer ikke er mer enn velmente slag i luften forhold til det gode formålet, er det vår anbefaling at handelen ikke deltar i slike kampanjer. I tillegg oppfordrer vi kommunene til å avstå fra slike initiativ.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.