Barnevernet kan iverksette inngripende tiltak, og det er derfor all grunn til at tjenesten følges nøye fra overordnet politisk og administrativt nivå, skriver Even Gullowsen.

Barnevernet kan iverksette inngripende tiltak, og det er derfor all grunn til at tjenesten følges nøye fra overordnet politisk og administrativt nivå, skriver Even Gullowsen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Rapporteringen må være korrekt og usminket

Som politiker og ombud er jeg avhengig av at den løpende rapporteringen gir et sannferdig bilde av tingenes tilstand.

Barnevernet er til for å ta vare på en sårbar og utsatt gruppe. Tjenesten arbeider i et vanskelig skjæringspunkt mellom hensynet til familiefred og hensynet til barn og unge som vokser opp under vanskelige familieforhold.

Barnevernet kan iverksette flere inngripende tiltak. Det er derfor all grunn til at tjenesten følges nøye fra overordnet politisk og administrativt nivå.