Sammen med blant andre KLP Skadeforsikring og Norsk brannbefals landsforening vil NKF til høsten besøke kommuner over hele landet for å spre kunnskap om brannforebygging.

Foto: Dag G Nordsveen / Samfoto
Debatt

Nødvendig med økt innsats for å forebygge brann

Det er viktig å huske at brannforebygging starter allerede når en reguleringsplan vedtas.

Kommune-Norge eier kommunale boliger, barnehager, skoler og sykehjem for flere titalls milliarder kroner. Bare i boligene anslås de årlige kostnadene i forbindelse med brann, vannskader, feil og hard bruk å beløpe seg til 2 milliarder kroner.

Brann og andre uønskede hendelser i kommunale bygg er en stor utfordring, ikke minst økonomisk.

Noen kommuner opplever i tillegg redusert forsikringsutbetaling når det avdekkes at bygget ikke har vært i forskriftsmessig stand.

Brann og andre uønskede hendelser i kommunale bygg er en stor utfordring, ikke minst økonomisk. Derfor har NKF brukt sommeren til å planlegge et krafttak for å få økt oppmerksomhet om brannforebyggende tiltak. Ofte handler det om så enkle ting som å sørge for at papirkonteineren ikke står tett inntil husveggen.

Sammen med blant andre KLP Skadeforsikring og Norsk brannbefals landsforening vil NKF til høsten besøke kommuner over hele landet for å spre kunnskap om brannforebygging. Hovedpoenget er å bry seg før det brenner.

NKF har gjennom mange år samarbeidet tett med andre aktører for å bidra til god forvaltning av kommunale bygg. En utfordring mange oppdager for sent, er at manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i et forsikringsoppgjør. Dette kommer på toppen av kostnadene kommunen må beregne når et nytt kommunalt formålsbygg må bygges opp etter det som er brent ned.

Det er viktig å huske at brannforebygging starter allerede når en reguleringsplan vedtas: Er det satt av nok plass som sikrer atkomst for utrykningskjøretøy? Er bygningen bygget forsvarlig med tanke både på tekniske løsninger og materialer som brukes osv.

Det viktigste er imidlertid daglig drift, vedlikehold og ettersyn. Eksempelvis er branndøren forsvarlig lukket, samtidig som den ikke er sperret på utsiden?

NKF har utviklet verktøy som skal bidra til å sikre disse rutinene, og som også er nyttig grunnlag når kommunestyrene blir utfordret på å prioritere midler til drift og ikke minst brannforebyggende tiltak.

Det er for sent å investere i brannslanger når bygget er nedbrent.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.