Kommunene bør bli aktive medspillere i arbeidet for bærekraftig bilvask, skriver Iman Winkelmann.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Legg til rette for gode miljøvalg!

Kommunene bør gjøre innbyggerne kjent med fordelene ved å vaske bilen i godkjente vaskehaller.

Hvert år vaskes det flere millioner kjøretøy i Norge. De færreste av oss tenker over hvilke miljøkonsekvenser dette har dersom regelverket for miljø og utslipp tilsidesettes.

Vår klare oppfordring er at kommunene engasjerer seg sterkere i arbeidet med å legge til rette for at flere innbyggere tar gode miljøvalg når de skal ha ren bil.

De fleste av vasker bilen på jevnlig basis. Med en samlet bilpark på 2,8 millioner kjøretøy, blir det flere millioner vask hvert eneste år.

Myndighetene har innført strenge krav til miljø og utslipp for å unngå at bilvask skal være skadelig for mennesker og miljø. Regelverket er viktig i forlengelsen av at veistøv, bremsebelegg og annet som skylles av bilen ved vask, kan bestå av mineraler som inneholder tungmetaller.

Avløpsvannet fra bilvask er også ofte oljeholdig, og vaskemidlene kan være lite skånsomme for naturen. I realiteten snakker vi om store mengder farlig avfall som må håndteres på en forsvarlig måte for å unngå negative miljøkonsekvenser ved bilvask over tid.

I høst har en samlet bensinstasjonsnæring gått sammen om initiativ for bærekraftig bilvask. Dette er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om å gjøre forbrukerne bevisste på viktigheten av å velge seriøse aktører i markedet for bilvask.

Bakgrunnen for initiativet er at deler av bilvaskbransjen består av useriøse aktører som undergraver viktige bestemmelser som er av stor betydning for arbeidsliv og miljø.

For den seriøse delen av bransjen er det både kostbart og ressurskrevende å overholde kravene myndighetene har satt til miljø og utslipp. Like fullt er det en bred forståelse for at kravene er nødvendige.

Dessverre er den samme forståelsen fraværende hos useriøse og kriminelle aktører som bevisst tilsidesetter miljøkravene for å kunne tilby bilvask til en pris som de seriøse aktørene ikke kan konkurrere mot.

Vi er opptatt av at den enkelte kommune skal være en medspiller i arbeidet med å legge til rette for at egne innbyggere kan ta gode miljøvalg. Kampen mot de useriøse aktørene er ikke en kamp som vinnes av verken bensinstasjonsbransjen eller partene i arbeidslivet alene.

Lokale myndigheter må også engasjere seg i forlengelsen av tilsynsansvaret kommunene allerede har etter forurensningsforskriften.

Vår oppfordring er at kommunene som del av sitt forebyggende miljøarbeid gjør egne innbyggere godt kjent med fordelene ved å vaske bilen i godkjente vaskehaller drevet av bensinstasjoner og andre seriøse virksomheter.

Bergen, Trondheim og Lillestrøm har allerede tatt i bruk kommunenes informasjonskanaler for å bevisstgjøre egne innbyggere på viktigheten av dette. Sett i lys av at de useriøse aktørene ofte også undergraver grunnleggende arbeidstakerrettigheter og bryter andre viktige lovkrav, bør det være enkelt for kommunene å bli aktive medspillere i arbeidet for bærekraftig bilvask.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.