Leder

Må bare ta rydde­jobben i arkivene

Leder. Tilsynsrapporter fra Arkivverket viser at en rekke kommuner nå må ta grep, hvis ikke mengder av data skal gå tapt, slik Kommunal Rapports nettavis har omtalt fare for.
23.1 2020 08:03

Bør kompenseres for valg av elbåter

Leder. De som går foran og tar kostnadene ved å få utviklet og brukt ny teknologi, må raskt få nok kompensert for å bidra til nødvendige utslippskutt.
16.1 2020 08:47

Frå 2020 tek kommune­direktøren over

Leder. Frå årsskiftet vil Kommunal Rapport som regel bruke kjønnsnøytrale kommunedirektør om øvste administrative leiar i kommunen, slik ein stadig større del av Kommune-Noreg sjølv gjer.
19.12 2019 09:00

Krevende 2020 for kommunene

Leder. Stortinget vedtok sist uke de endelige rammene for kommuneøkonomien i 2020. 75 prosent av kommuner og fylker mener budsjettarbeidet de nå er i ferd med å fullføre, er mer krevende enn for ett år siden.
12.12 2019 08:06

Gi politikerne mer tid til bud­sjettet!

Leder. Rådmenn over hele landet har lagt fram sine forslag til budsjetter og økonomiplaner, godt hjulpet av sine økonomisjefer. Forslagene behandles i kommunestyrene i desember.
5.12 2019 08:02

Gode navn til Årets kommune­profil

Leder. Én gang i året ser Kommunal Rapport grunn til å kåre Årets kommuneprofil blant dyktige lokalpolitikere og administrative toppledere i Kommune-Norge – til inspirasjon og nytte. I år er i alt åtte kandidater nominert.
28.11 2019 08:20

Lytt til ungdoms­rådene

Leder. Når ungdom er underrepresentert i kommunestyrene, blir det enda viktigere at kommunene bruker ordningen med ungdomsråd best mulig.
21.11 2019 08:07

Folkevalgte må gi inn­byggerne innsyn

Leder. Det er grunnleggende for vårt demokrati at innbyggerne er sikret innsyn i politiske beslutningsprosesser. Hvorfor skjer ikke det overalt?
14.11 2019 08:25

Likestillingen lokalt går for tregt

Leder. Det er grunn til å glede seg over rekordstor andel kvinner blant ordførerne, når alle kommunestyrene nå har konstituert seg. Samtidig er det ikke bra at kvinneandelen blant ordførerne bare er oppunder 35 prosent, slik data Kommunal Rapport har samlet viser.
7.11 2019 08:53

Når selvmords­tanker har offentlig interesse

Leder. Denne uka skriver Kommunal Rapport om en avgått rådmanns selvmordstanker, for å belyse hva en arbeidskonflikt kan gjøre med psykisk helse.
31.10 2019 09:47