Leder

Å snu kultur krever tydelig ledelse

Leder. Rådmannen i Drangedal har store utfordringer, sammen med øvrig administrasjon, politikerne og alle innbyggerne.
22.8 2019 08:16

Lokale saker må på topp i valg­kampen

Leder. Rikspolitikernes må ikke få dominere valgkampen på en måte som tilslører at viktige spørsmål faktisk avgjøres lokalt.
15.8 2019 09:24

Alle kandidater må vises på søker­lista

Leder. Det framstår uheldig at en stor andel rådmenn ansatt det siste året var anonyme på søkerlista. Enkelte ble oppført langt inn i ansettelsesprosessen!
20.6 2019 08:16

Betimelig å kart­legge moms­praksis

Leder. Når kommuner tvinges til å redusere åpningstiden for vanlig publikumsbading, er det på tide å spørre om fortolkningen av regelene for momskompensasjon er fornuftig.
13.6 2019 08:29

Naturlig at staten betaler mer

Leder. Statens støtte til kommune- og fylkessammenslåingene må være så stor at den i all hovedsak dekker de nødvendige kostnadene.
6.6 2019 08:21

Bør innovasjon gi unn­tak fra loven?

Leder. Når en ny kommune er i ferd med å bygge ut demokratiet, er det verdt å stille med åpent sinn og vilje til å teste.
31.5 2019 08:14

Mediestøtten av­gjørende for demo­kratiet

Leder. I et nytt medielandskap er bidrag til et mangfold av redaktørstyrte medier svært viktig – lokalt som nasjonalt og tematisk.
23.5 2019 08:07

Offentlig ansatte må tåle åpenhet

Leder. Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig forhold.
16.5 2019 08:57

Makten viktigere enn godt­gjørelsen

Leder. Kan vi forvente at noen gidder å stille som kommunestyrepolitiker for knapper og glansbilder?
9.5 2019 08:06

Ekstrakostnader må kompenseres

Leder. Når ansvar overføres fra stat til kommune, er det rimelig at finansiering følger med.
2.5 2019 08:48