Kronikk

Når du blir gammel og ingen vil ha deg

Kronikk. Eldre etterspør ikke verdighet, men et liv med innhold, som deg og meg.
14.6 2019 08:08

Hvem får veien opp­kalt etter seg?

Kronikk. Det er viktige menn som får navnet sitt på veiskilt. Men på Steinberg i Nedre Eiker blir en helt vanlig kvinne hedret, nettopp fordi hun er en helt vanlig kvinne.
7.6 2019 08:05

Arbeidsgiver kan gjen­gjelde uten å mene det

Kronikk. Selv om jeg har jobbet med et stort antall varslersaker, har jeg aldri snakket med en levende sjel som selv mener å ha sanksjonert mot en varsler.
3.6 2019 08:17

God bokvalitet er kommunes ansvar

Kronikk. Utbygginger preges av flotte fyndord, men vet noen egentlig hvordan det vil bli? Hvordan kan man unngå at utbygger og kommune peker på hverandre som den store stygge ulven?
24.5 2019 08:14

Vilkår for sosial­hjelp virker

Kronikk. Mye tyder på at å sette vilkår for sosialhjelp til ungdom virker positivt på deres framtidsutsikter.
20.5 2019 08:03

Mer positive til flyktninger lokalt enn nasjonalt

Kronikk. Alle flyktninger bosettes i et lokalmiljø. Da er det underlig at integrering oppleves mindre problematisk der enn på det abstrakte, nasjonale planet.
10.5 2019 08:12

Barn i barne­vernet er vårt felles ansvar

Kronikk. Som nytt barneombud har jeg valgt ut fire satsingsområder for de neste tre årene. Å arbeide for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet, er ett av dem.
3.5 2019 08:13

Bra for mennesker – bra for miljøet

Kronikk. Oslos innbyggere har nå lavest klimautslipp av alle storbyene i Norge. Men vi er ikke i mål. Vi skal til null utslipp. Flere kommuner bør sette seg samme mål og innføre klimabudsjett.
25.4 2019 08:13

Også voksne trenger vern

Kronikk. For å unngå overgrep mot foreldre, må barnevernet sikres større faglighet enn det har i Norge i dag.
12.4 2019 09:58

Alle innvandrere blir integrert til slutt

Kronikk. Journalister, politikere og forskere har to ting til felles på temaet innvandring: Et kort tidsperspektiv og fullt fokus på problemene.
5.4 2019 07:57