Kronikk

Gode intensjoner er ikke nok

Kronikk. Vi trenger bedre tverrfaglig samarbeid mellom tjenester til barn og unge – både i stat og kommune. Gode intensjoner er ikke nok når barn og familier trenger hjelp. Barnas behov må settes i sentrum.
23.8 2019 08:07

Systemsvikt rammer inn­byggernes felles­interesser

Kronikk. Skal man komme uvesenet med triksing og fiksing i forvaltningen til livs, nytter det ikke bare å reagere i enkeltsaker, og å gi noen avskjed eller streng korreks.
16.8 2019 08:15

Lavere syke­fravær i Utøya-berørte kommuner

Kronikk. I tiden etter 22. juli 2011 falt sykefraværet i forhold til resten av landet i kommunene som ble hardest rammet av angrepene. Spesielt sterkt var fallet hos «generasjon Utøya».
7.8 2019 14:48

OK at plan og bygg er upopulær tjeneste

Kronikk. Om plan og bygg gjorde det like bra som skole og helse i en innbyggerundersøkelse i min kommune, ville jeg blitt bekymret.
27.6 2019 20:40

Oslo trår til for syklistene

Kronikk. Ved høstens kommunevalg bør det handle om sykkelens plass i byene. Vi må finne tilbake til vår stolthet som en nasjon av syklende.
21.6 2019 08:31

Når du blir gammel og ingen vil ha deg

Kronikk. Eldre etterspør ikke verdighet, men et liv med innhold, som deg og meg.
14.6 2019 08:08

Hvem får veien opp­kalt etter seg?

Kronikk. Det er viktige menn som får navnet sitt på veiskilt. Men på Steinberg i Nedre Eiker blir en helt vanlig kvinne hedret, nettopp fordi hun er en helt vanlig kvinne.
7.6 2019 08:05

Arbeidsgiver kan gjen­gjelde uten å mene det

Kronikk. Selv om jeg har jobbet med et stort antall varslersaker, har jeg aldri snakket med en levende sjel som selv mener å ha sanksjonert mot en varsler.
3.6 2019 08:17

God bokvalitet er kommunes ansvar

Kronikk. Utbygginger preges av flotte fyndord, men vet noen egentlig hvordan det vil bli? Hvordan kan man unngå at utbygger og kommune peker på hverandre som den store stygge ulven?
24.5 2019 08:14

Vilkår for sosial­hjelp virker

Kronikk. Mye tyder på at å sette vilkår for sosialhjelp til ungdom virker positivt på deres framtidsutsikter.
20.5 2019 08:03