Kronikk

Kommunene er viktige brikker i klima­arbeidet

Kronikk. Kommunene har store muligheter til å bidra med utslippskutt, men holder det ikke bare med satsing på elsykler og solceller. Sterkere lut må til.
21.2 2020 08:20

Både i lønnings­pose og penge­sekk?

Kronikk. Regjeringens respons på Klimakur minner mistenkelig om å love både i pose og sekk: Vi skal redde klimaet, men uten å endre på noe vesentlig.
14.2 2020 08:03

Vold og overgrep i syke­hjem – an­går det din kommune?

Kronikk. Vold, overgrep og forsømmelser fra ansatte mot beboere i sykehjem er relativt vanlig. Hvordan tar kommunene  tak i disse utfordringene?
7.2 2020 07:47

Oppmerksom­hetens uutholdelige letthet

Kronikk. Det er ikke avdøde, men avdødes gjenlevende familie, som er ofrene ved selvmord.
31.1 2020 08:26

Behov for reform-pause

Kronikk. La oss håpe at Ernas nye statsråder ikke tar med seg for mange nye reformideer inn på statsrådkontoret. Store reformer kan nemlig skape flere problemer enn de løser.
24.1 2020 15:04

I år går klimatoget!

Kronikk. Inga sak er større og viktigare ved inngangen til 2020 enn kampen for å bremse klimaendringane. Året har starta med stormar og nye varmerekordar i Noreg, og med skogbrannar av ufatteleg omfang i Australia.
17.1 2020 08:25

Grevinnen og hov­mesteren fra et arbeids­rettslig perspektiv

Kronikk. Når Miss Sophie for siste gang krever «same procedure as every year», er det opplagt at hun ikke forventer at James tar oppvasken. Spørsmålet er om James blir utsatt for seksuell trakassering.
20.12 2019 09:00

Habilitetsbrudd i klage­behandlingen må unngås

Kronikk. Det skjer ofte brudd på habilitetsbestemmelsene når kommunene behandler klager. Her gir vi fire tips til hvordan dette kan unngås.
18.12 2019 08:03

Eksperimenter kan gi bedre beslutnings­grunnlag

Kronikk. Også verdens rikeste land må prioritere, og vi trenger kunnskap om hva som virker. Da kan eksperimenter være nyttige.
13.12 2019 08:27

Lovforslag uten spenst

Kronikk. Så mange svakheter som det finnes i dagens forvaltningslov, hadde jeg håpet på mer spenstige og nyskapende reformer i forslaget til ny lov.
6.12 2019 08:39