Kongsvinger har fått en beskjeden befolkningsvekst på grunn av bosetting av flyktninger som, sammen med andre faktorer, resulterer i at kommunen mister 18 millioner kroner i det nye inntektssystemet, skriver Elin Såheim Bjørkli.

Kongsvinger har fått en beskjeden befolkningsvekst på grunn av bosetting av flyktninger som, sammen med andre faktorer, resulterer i at kommunen mister 18 millioner kroner i det nye inntektssystemet, skriver Elin Såheim Bjørkli.

Foto: Terje Lien
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kongsvinger straffes for godt integreringsarbeid

Vi vil fortsette å kjempe for et system som belønner og ikke straffer at det satses på integreringsarbeidet.

Det nye inntektssystemet for kommunene bruker en oppdatert distriktsindeks fra 2020 for å bestemme tilskuddsnivåene, der blant annet folketallsutvikling er en faktor som vektes høyt (40 %).

Vi vil fortsette å kjempe for et system som belønner og ikke straffer at det satses på integreringsarbeidet.

Kongsvinger, lik mange andre distriktskommuner, har en naturlig nedgang i befolkningen grunnet at det dør flere enn det fødes. Imidlertid har vår aktive bosetting av flyktninger ført til en beskjeden befolkningsvekst på 497 innbyggere i perioden 2009–2019. Dette, sammen med andre faktorer, resulterer i at Kongsvinger kommune mister 18 millioner kroner i det nye inntektssystemet.

Det er med stor bekymring at kommuner står i økonomiske utfordringer som følge av det nye inntektssystemet. Systemet anvender stor vekt på folketallsutvikling, hvor denne faktoren alene utgjør 40 % av vurderingen og tar ikke hensyn til innflytning på grunn av integreringsarbeidet.

Kongsvinger kommune har imøtekommet alle anmodninger fra Imdi om mottak og bosetting av flyktninger gjennom en årrekke. Det vil vi fortsatt gjøre, selv om Kongsvinger kommune nå som en følge av nytt inntektssystem trekkes 18 millioner kroner årlig i rammetilskuddet.

Det har vært stor enighet, over flere kommunestyreperioder, om bosetting av flyktninger, og vi har prioritert integreringsarbeidet. Jeg er stolt over at dette arbeidet har ført til en befolkningsvekst, men det føles ikke på noen måte riktig å bli straffet økonomisk for dette. Fra Kongsvinger vil vi derfor fortsette å kjempe for et system som belønner og ikke straffer at det satses på integreringsarbeidet.

Distriktsindeksen beregnes ut fra folketallsutvikling, sysselsetting, næringsstruktur og en oppdatert sentralitetsindeks. For å gi et klarere bilde av situasjonen, presenteres her de relevante tallene fra distriktsindeksen 2020:

  • Sentralitetsindeks: 794 (sentralitetsklasse 3, mellomsentral kommune)
  • Befolkningsvekst 2009 til 2019: 2,9 %
  • Sysselsettingsutvikling i perioden 2009 til 2019: -3,9 %
  • Ensidig næringsstruktur: 0,95

Det er viktig for Kongsvinger kommune å fortsette arbeid med integrering og økonomisk utvikling, og vi vil jobbe aktivt for å møte de utfordringene det nye inntektssystemet fører med seg.