Loven sier ikke noe om hva slags form samtykket skal ha, og kommunene kan derfor selv velge om de vil bruke aktivt eller passivt samtykke, skriver Espen Nakstad.

Loven sier ikke noe om hva slags form samtykket skal ha, og kommunene kan derfor selv velge om de vil bruke aktivt eller passivt samtykke, skriver Espen Nakstad.

Foto: Torstein Bøe / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kommunen kan bruke passivt samtykke for å gi jodtabletter til barn

Kommunene kan velge om de vil hente inn aktivt samtykke, eller om de vil bruke passivt samtykke for å gi jodtabletter til barn og ungdommer ved en atomhendelse.

Kommunelege Cato Innerdal i Molde ber i Kommunal Rapport 6. januar om tydelige føringer fra Helsedirektoratet om kommunene må hente inn samtykke fra foresatte for å gi jodtabletter til barn og ungdommer.

Ved en atomhendelse kan det være viktig at barn og unge får jodtabletter raskt. Derfor har skoler og barnehager lagre av jodtabletter som de kan gi til barna og ungdommene.

Det er Kriseutvalget for atomberedskap som anbefaler når jodtabletter skal brukes. Barneloven krever at foresatte samtykker til at barn under 16 år får jodtabletter. Ungdommer over 16 år kan selv bestemme dette. Loven sier imidlertid ikke noe om hva slags form samtykket skal ha, og kommunene kan derfor selv velge om de vil bruke aktivt eller passivt samtykke.

Aktivt samtykke betyr at kommunen henter inn skriftlig samtykke fra foresatte til barn under 16 år og fra ungdommer over 16 år.

Passivt samtykke betyr at kommunen informerer de samme gruppene om at barn og ungdommer kan komme til å få jodtabletter i barnehagen eller på skolen. Samtidig må kommunen informere foresatte om at de må melde fra til skolen eller barnehagen hvis de ikke ønsker at barnet skal få jod. Kommunen må gi samme informasjon til ungdommer over 16 år.

Helsedirektoratet har oppdatert «Veileder til kommunene om jodberedskap ved atomhendelser» og sendt brev til kommunene der vi prøver å gjøre det klart hvilke regler som gjelder.