Kommentar

Kvalifisering tar tid

Kommentar. De fleste flyktninger trenger mer enn to år i introduksjonsprogrammet for å bli kvalifisert for norsk arbeidsliv. Det er en erkjennelse vi må ta inn over oss.
15.11 2018 08:11

Lav kunn­skap kan koste dyrt

Kommentar. Hva klimaendringene koster Kommune-Norge er helt avgjørende kunnskap for å drive best mulig klimatilpasning.
8.11 2018 08:26

Åpenhet om inntekt og skatt en viktig del av demokratiet

Kommentar. Å leve i et demokrati er ikke alltid behagelig. At andre får kjennskap til din netto inntekt er en liten pris å betale for godene.
7.11 2018 14:35

Region­reformen blir stående

Kommentar. Hvis Kristelig Folkeparti går inn i Solberg-regjeringen, blir regionreformen stående og presset for flere oppgaver blir sterkere.
5.11 2018 13:55

Vaksine, ja – men ikke med tvang

Kommentar. Altfor få helsearbeidere tar influensavaksinen. Andelen må opp, men tvang er ikke veien å gå. Derimot må lederne informere og organisere et tilbud slik at vaksinen er lett å ta.
1.11 2018 08:33

Henger etter på skolen – tjener mest

Kommentar. Både politikere og forskere frykter at gutter skal bli skoletapere. De må samtidig huske hvem som vinner på sikt.
25.10 2018 08:26

Statsbudsjett på vent

Kommentar. Kommunene kan få store ekstra inntekter hvis KrF bestemmer seg for å søke regjeringssamarbeid til venstre.
18.10 2018 08:16

Region­reform i dramatisk spill

Kommentar. Fire dager etter at KrF skapte flertall for regionreformen, satte partileder Knut Arild Hareide den i spill igjen da han pekte mot venstre.
11.10 2018 08:36

Et levelig kommunebudsjett

Kommentar. Ingen kan være særlig overrasket over at Kommune-Norge ikke får mer penger neste år, selv om bruken av oljepenger nesten ikke kjenner noen grenser.
8.10 2018 16:37

Hva skal sjefen hete?

Kommentar. Rådmann, administrasjonssjef eller kommunedirektør? I framtida vil kommunale toppsjefer trolig ha tre ulike titler – ikke akkurat klargjørende.
4.10 2018 08:17