Kommentar

Kritisk med dårlig data­sikkerhet

Kommentar. Å la brukernavn og passord ligge åpent ute i månedsvis, burde kvalifisere til mer enn en mikroskopisk bot fra Datatilsynet.
17.1 2019 09:00

Innsyn i elektroniske kalendere trengs

Kommentar. Uten innsyn i ordførernes elektroniske kalender, ville det ikke vært mulig å avdekke omfanget av møter avholdt i hemmelighet i budsjettprosessene for 2019, slik Kommunal Rapport nå har gjort.
3.1 2019 11:06

Striden om Finnmark

Kommentar. Som en Theresa May har Ragnhild Vassvik kjempet mot sentralmakten for Finnmarks selvstyre, med en folkeavstemning i ryggen.
21.12 2018 15:18

Ingen sekser for Sanner

Kommentar. Kunnskapsministeren hevder at mye går rett vei i Skole-Norge. Sanner har et poeng, men sekseren er ennå ikke i havn.
20.12 2018 10:39

Årets fest kan bli etter­fulgt av et uår

Kommentar. Neste år kan vi få et av de skarpeste skiftene i kommuneøkonomien noensinne, om vi skal tro på tallene og signalene som kommer fra landets rådmenn.
13.12 2018 08:29

Flytt grensen for selv­styret

Kommentar. Rikspolitikerne har både styrket og svekket det lokale selvstyret de siste årene. Fram mot valget neste år bør lokalpolitikerne utfordre dem.
6.12 2018 08:32

Dårlig forberedt på eldrebølgen

Kommentar. For mange kommuner mangler planer for eldreomsorgen, og for få politikere og ledere interesserer seg for kvaliteten på tjenestene.
29.11 2018 07:34
Kommentar. Etikkutvalget i KS kan trenge et skarpere mandat, om det skal fungere som en vaktbikkje som kan heve standarden for kommunenes etiske oppførsel.
28.11 2018 08:18

Trange rammer for KrF-politikk

Kommentar. KrF var offensive og krevde mer til kommunene i budsjettforhandlingene på Stortinget, men rammene er trange i Solberg-regjeringen.
22.11 2018 08:51

Kvalifisering tar tid

Kommentar. De fleste flyktninger trenger mer enn to år i introduksjonsprogrammet for å bli kvalifisert for norsk arbeidsliv. Det er en erkjennelse vi må ta inn over oss.
15.11 2018 08:11