For Drammens-politikerne var fylkesdebatten viktig, skriver ordfører Tore O. Hansen, og sier alternativet til å bli med i et fylke med grenser til Oslo, var å søke om overgang til Akershus. Foto: Magnus K. Bjørke
Debatt

Ja til nye Viken fylke

Viken er en fornuftig geografisk enhet, ikke en merkelig konstruksjon, slik noen forsøker å gi inntrykk av.

I det lange løp er det negativt å stå utenfor når store samferdsels-løsninger diskuteres og vedtas.

Det nye fylket består i hovedsak av kommuner som allerede samarbeider godt gjennom kommunesamarbeidet i Oslo-regionen. Dette er kommuner som selv har søkt samarbeid fordi de føler tilhørighet og felles interesser. Dette samarbeidet styrkes vesentlig og formaliseres på viktige områder gjennom etableringen av Viken.

Viken representerer det meste av det felles bo- og arbeidsmarkedet vi har rundt Oslo. Derfor er også etableringen av Viken et godt utgangspunkt når framtiden på viktige områder skal planlegges og prosjekter gjennomføres.

Hvilket fylke du tilhører, er spesielt viktig for utviklingen av en kommune i et lengre perspektiv, men også at det legges til rette for fornuftige løsninger for innbyggerne i et område som hører sammen.

Høyre er jo primært mot hele nivået. Når stortingsflertallet først ønsker det, kan vi jo legge til rette for at det blir så funksjonelt som mulig. Da har geografisk område også betydning.

Samferdsel, med veier og kollektivtilbud, samt videregående skole, er og blir viktige ansvarsområder for fylket. Å tenke samferdsel i et Viken- og osloregionperspektiv vil, etter min mening, vise seg å være fornuftig.

Jeg har også stor tro på at Viken med sine om lag 42.000 elever i videregående skole og nær 60 fylkeseide skoler, samt mange private, har potensial til å utvikle Norges beste tilbud innen videregående opplæring. Og hvorfor skulle ikke Viken ha ambisjon om det?

Viken er stort med sine 1,2 millioner innbyggere. Mer enn hver femte innbygger i Norge blir hjemmehørende i det nye fylket, og dette blir en region som har alle forutsetninger for å utvikle gode helhetlige løsninger.

Folk i Oslo-området bor i befolkningsrike kommuner ved Oslofjorden. Det går klart fram i dette bildet.

Noen vittige stortingspolitikere forsøker å være morsomme på Vikens bekostning ved å se på norgeskartet. Buskerud er et langstrakt fylke, og dette får Viken til å virke ekstra stort arealmessig.

Et eksempel på morsomhet er: «Du kan ikke se fra Hallingskarvet til Halden».

Uten at det er noe poeng, så kan du ikke se fra Stovner til Bygdøy heller. Senterpartiets folkevalgte forsøker å være enda morsommere.

De samme folkevalgte burde vite at i Hallingdals seks og i Numedals tre kommuner bor bare om lag 2,5 prosent av Vikens innbyggere. Det har ikke vært aktuelt å skille ut Hallingdal og Numedal fra Viken, at Viken stoppet med Hønefoss og Kongsberg som grensebyer i Viken. Hadde det eksempelvis bodd 200.000 mennesker i Geilo-området, ville nok det framtidige fylket kunne sett litt annerledes ut.

Hvis man ser på avstanden mellom de store befolkningskonsentrasjonene i det nye fylket, er ikke avstandene spesielt store.

Når det er sagt, er det viktig å påpeke en viktig ting: Dette betyr ikke at Hallingdal eller Numedal ikke er viktig. Innbyggerne der skal i likhet med resten av Vikens innbyggere oppleve at etableringen av det nye fylket er positivt. Likeledes er de viktig i Viken.

Stortingspolitikerne som kritiserer etableringen av Viken kan også med fordel ta oppstilling langs riksvei 7 i Hallingdal, spesielt i helgene, men også på hverdagene. Da kunne de fått litt oversikt over og innsikt i trafikkstrømmen. Mye av den trafikken som går gjennom Hallingdal treffer E-18 i Sandvika, som blir Vikens nye hovedkvarter, uten at det er noe stort poeng.

Det som er et større poeng, er at trafikken i det sentrale østlandsområdet (Viken) også påvirker veisystemet i Hallingdal fordi vi på Østlandet av flere grunner liker å dra til Hallingdal for å dra på hytta, ski eller annet. Hallingdal henger sammen med Oslo-området og er et av Norges viktigste turistområder.

Hallingdalskommunene langtidsplanlegger nå for flere tusen nye hytter, i tillegg til de mange tusen de allerede har. Helgetrafikken i Hallingdal, spesielt fra/til Osloområdet, vil dermed bare øke i årene som kommer. Da blir spørsmålet om det er en fordel å være innenfor et område det planlegges ny samferdselsløsninger for eller utenfor.

Min erfaring er at det i det lange løp er negativt å stå utenfor når store samferdselsløsninger diskuteres og vedtas. I dette perspektivet kunne godt Viken vært enda større. Store deler av Vestfold har en sterk Oslo-tilknytning. Men ett sted må grensen gå, og det ble på dagens grenser for Østfold, Akershus og Buskerud fylker.

For oss i Drammen var fylkesdebatten viktig da vi hadde den. Hvis vi ikke var med i et fylke som grenset til Oslo, så ville vi søke om fylkesovergang til Akershus, var vår klare holdning. Det var vi i Drammen ganske samstemte på.

Jeg er helt sikker på at Viken kommer til å bety en positiv forskjell i folks hverdag. Det er i framtiden vi virkelig vil se Vikens betydning. Så kan vi da om ti år stille oss spørsmålet om vi valgte riktig da det nye fylket ble etablert. For meg virker det rimelig klart at svaret blir et klart JA.

• Les også:
Hva er vitsen med Viken?
Ein song for Viken

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.