Det siste halvannet året med covid-19 har vist oss betydningen av internettforbindelser av høy kapasitet og kvalitet, skriver lederne i Abelia.

Det siste halvannet året med covid-19 har vist oss betydningen av internettforbindelser av høy kapasitet og kvalitet, skriver lederne i Abelia.

Foto: Lise Åserud / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Innfrir Bjørn Arild Gram på første forsøk?

Vi har høye forventninger, herr statsråd. Håper du leverer på første forsøk.

Norges nye kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) uttaler i Kommunal Rapport 21. oktober at det bør stilles store forventninger til hans innsats for Kommune-Norge.

Det finnes håp for alle kommuner, virksomheter og familier som sliter med dårlig nett.

Vi tar statsråden på ordet. Vi har særlig høye forventninger til at alle Norges kommuner skal få tilgang til bredbånd med høy kapasitet.

KS, Abelia og 16 andre organisasjoner ba tidligere i år politikerne om å gjøre Norge til et gigabitsamfunn innen 2025.

Gram uttalte selv, da som styreleder i KS, at «staten må i tillegg øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år».

Hvorfor?

Det siste halvannet året med covid-19 har vist oss betydningen av internettforbindelser av høy kapasitet og kvalitet. For å sikre velferd, økonomiske aktiviteter og like muligheter for deltakelse i utdanning og det sosiale liv.

For offentlig sektor er høyhastighets internett avgjørende for å kunne levere gode tjenester til innbyggere og bedrifter, bruke ressurser effektivt og legge til rette for aktivitet landet rundt.

For det private næringslivet er tilgang til raskt bredbånd nødvendig for å sikre både eksisterende og nye arbeidsplasser og verdiskaping.

Markedsaktørene står for brorparten av investeringene i den digitale infrastrukturen – samlet investeringer i fiber- og mobilnett utgjorde ca. 50 milliarder kroner for perioden 2014–2020.

Likevel er økt statlig tilskudd nødvendig for å sikre utbygging også i områder der det ikke er økonomisk lønnsomt å bygge ut. Her må det offentlige ta ansvar, slik den nye regjeringserklæringen poengterer.

Den avgåtte regjeringen kuttet likevel tilskuddsordningen med 60 millioner i statsbudsjettet for 2022. Svært skuffende, men en lissepasning for den nye regjeringen og Stortinget. Det finnes håp for alle kommuner, virksomheter og familier som sliter med dårlig nett.

Det nye flertallet skal i løpet av kort tid legge fram sine budsjettendringer for 2022. Kommer det mer penger for å sikre bredbånd til alle?

Vi har høye forventninger, herr statsråd. Håper du leverer på første forsøk.