SINTEF har på oppdrag fra Trondheim kommune og Trondheimsregionen pekt ut 15 indikatorer som måler grønn konkurransekraft. De skal nå testes i flere regioner.

SINTEF har på oppdrag fra Trondheim kommune og Trondheimsregionen pekt ut 15 indikatorer som måler grønn konkurransekraft. De skal nå testes i flere regioner.

Illustrasjonsfoto: Ole Martin Wold / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Hvor vil vi med det grønne skiftet?

Klare målsetninger og gode indikatorer for grønn konkurransekraft er avgjørende dersom Norge skal komme styrket ut av det grønne skiftet.

I februar i fjor meldte regjeringen at klimamålene styrkes til 55 prosent klimakutt innen 2030. Danmark går betydelig lengre med sine klimamål. De skal redusere utslippene med 70 prosent og har samtidig satt seg mål om å doble sin klimavennlige eksport.

Norske kommuner og fylkeskommuner tar en stadig mer aktiv rolle i «det grønne skiftet».

Skal Norge lykkes i sin grønne omstilling, er det viktig at man ikke bare setter seg mål for utslippsreduksjon, men ser til våre naboer i sør, og også setter klare mål for grønn eksport og næringsutvikling. Da vil det være avgjørende med gode måleverktøy både nasjonalt, lokalt og på virksomhetsnivå.

Tidligere i år ga SINTEF, på oppdrag fra Trondheim kommune og Trondheimsregionen, ut en rapport hvor de pekte ut 15 indikatorer som måler grønn konkurransekraft. Disse indikatorene blir viktige for å omgjøre politiske ambisjoner og visjoner, til konkret omstilling.

Klimapartnere Trøndelag og Vestland vil i tiden som kommer være med på å teste disse indikatorene inn mot næringslivet i sine regioner, sammen med flere kommuner og fylkeskommuner.

Rett før jul tildelte Forskningsrådet 6 millioner kroner til «Veikart for grønn konkurransekraft».

Norske kommuner og fylkeskommuner tar en stadig mer aktiv rolle i «det grønne skiftet». Mange vedtar ambisiøse klimamål. I tillegg står innovasjon og næringsutvikling høyt på den nasjonale agendaen, men samtidig mangler det gode styringsverktøy på hvordan vi får det til.

«Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen» innebærer kartlegging av status, samt forslag på hvordan grønn konkurransekraft kan måles over tid. En rekke sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft til regjeringen.

Å ha gode indikatorer for å måle grønn konkurransekraft gir oss verktøy. Jobben SINTEF har lagt ned på oppdrag fra Trondheim kommune, gir en trygghet og soliditet i arbeidet.

Det er viktig at vi løfter blikket fra et rent fokus på utslippskutt til også å identifisere og peke ut satsingsområder for verdiskapning og næringsutvikling i det grønne skiftet. Da er det et stort løft å få disse indikatorene, som kan gi et mer presist bilde av mulighetene Norge, regionene og virksomhetene våre har.

Hva skal Norge tjene penger på etter oljen? Det har blitt et populært spørsmål å stille. De fleste er enige i at det må være mer bærekraftige produkt og tjenester.

Norge har alltid vært et land bygd på eksport av varer og løsninger verden har hatt et stort behov for. I dag er vår største eksportvare olje og gass. I framtiden kan vi være verdensledende på eksport av grønne løsninger.

I Klimapartnere pleier vi å si at vi må handle lokalt og selge internasjonalt. Vi må finne løsninger på våre egne utfordringer, og deretter levere disse løsningene til de internasjonale markedet. Her er det viktig å være i front.

Da trenger vi en ambisiøs og grønn næringspolitikk, klare målsettinger og verktøy for å måle grønne konkurransekraft og forretningsutvikling. Takket være SINTEF er det tatt viktige steg på det siste området og er veldig glade for å kunne være en del av dette arbeidet. Deler av dette vil etterhvert integreres i vår årlige klimarapportering i Klimapartnere.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.