Å forvente at møtet i kommunestyret skal være et politisk verksted er en illusjon, mener Vegard Thise.

Å forvente at møtet i kommunestyret skal være et politisk verksted er en illusjon, mener Vegard Thise.

Illustrasjonsfoto: Britt Glosvik
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Hemmelig avsender etterlyser større åpenhet

Hva er det som gjør at Kommunal Rapport mener at åpenhet bør gjelde for alle andre, men ikke seg selv?

I avisen 19. januar ser vi nok en gang at Kommunal Rapport etterlyser åpenhet i kommunesektoren. Denne gangen er det visst nok galt at kommunestyrerepresentantene kommer forberedt til møtene.

Selvsagt må våre politiske ledere diskutere seg imellom i forkant.

Det er ironisk at Kommunal Rapport etterlyser åpenhet i en usignert artikkel. Vi, leserne, skal altså ikke vite hvem som formulerer Kommunal Rapport sitt budskap. Spørsmålet blir da: Hva er det som gjør at Kommunal Rapport mener at åpenhet bør gjelde for alle andre, men ikke seg selv?

Så til spørsmålet om politisk diskurs i forkant av og i pausene i kommunestyremøtene. Det å være kommunestyrerepresentant, og gjennom det bidra til ledelsen av en kommune, er nok det mest komplekse styrevervet som finnes i enhver kommune. Bredden og mengden av saker er formidabel, og tiden du får til å sette deg inn i sakene er knapp.

Å forvente at møtet i kommunestyret skal være et politisk verksted hvor løsningene på komplekse problemstillinger i alt fra barnevern, økonomiske reguleringer og byggesaker til overordnet samfunnsplanlegging skal hakkes ut i løpet av noen timer, er en illusjon.

Selvsagt må våre politiske ledere diskutere seg imellom i forkant, og de må sikre at de standpunkter som blir forfektet, har støtte i egen gruppe og valgprogram.

Jeg er stolt av mine folkevalgte når de bruker av sin fritid til å sikre god diskusjon og forankring av komplekse saker i forkant av kommunestyremøtene. Gjennom gode forberedelser og prøving av argumenter bidrar det til god styring av kommunen.

Kort fortalt tror jeg at pulsen ville vært mye høyere, og løsningene stort sett dårligere og dyrere, om svaret på komplekse spørsmål skulle stuntes over bordet i kommunestyret sine møter.

Det er derfor interessant at den lovgiver som gjennom lov mener at kommunens politiske diskurs kun skal skje i åpne møter, selv har skaffet seg arbeidsrom for at komitéarbeidet foregår unntatt offentlighet. Dersom åpenhet åpenbart gir bedre politiske løsninger, ville vel også stortingskomiteene hatt et slikt regelverk?

Det bør vurderes om kommunestyrene skal sikres en legal mulighet til å foreta politiske sonderinger og diskusjoner uten at ethvert forslag og idé skal måtte tåle førstesiden i lokalavisen. Personlig tror jeg tiden er moden for det.