Teknisk folkevalgtopplæring kan virke tungt, men er viktig fordi vedtak i plan- og byggesaker får store konsekvenser, skriver Rune Aale-Hansen. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen, NTB scanpix
Debatt

Folkevalgte over hele landet, skolér dere!

Plan- og byggesak har stor politisk oppmerksomhet, men er samtidig et område det er komplisert å sette seg inn.

De siste årene har kommunene fått større innflytelse i utfordrende plan- og byggesaker.

Denne høsten trer over 10.000 av dine og mine naboer og venner inn i rollen som folkevalgt i kommune-, bystyrer og fylkesting over hele landet. Det er bare å gratulere alle sammen med en viktig oppgave – både de som er helt nye og de som er blitt gjenvalgt.

Fremover skal de forvalte utviklingen av lokalsamfunnene, blant annet knyttet til by- og stedsutvikling, ivaretakelse av velferdstjenester og forvaltning av barnehager, skoler og sykehjem. 

Det er få fagområder der lokaldemokratiet har så stor makt som i arealpolitikken. De siste årene har kommunene fått større innflytelse i utfordrende plan- og byggesaker.

Samtidig er det i kommunene all nasjonal politikk blir satt ut i livet, blant annet mål om høy estetisk standard, gode boforhold, ekspansiv og bærekraftig næringsutvikling og ikke minst klima- og miljømål.

KS har i lang tid tilbudt en bred og god opplæring som berører alle sider av vervet som folkevalgt.

Fra NKFs side er det blitt utarbeidet en forenklet teknisk folkevalgtopplæring rettet mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter der det gis innføring i arealplannivå og prosesser rundt saksbehandling.

Bakgrunnen for denne opplæringen er en erkjennelse av at dette området har stor politisk oppmerksomhet, samtidig som det er komplisert å sette seg inn i alle regler og prosesser, sammenholdt med kommunale arealplaner og betydningen disse får for vedtak i byggesaker.

For noen kan nok en teknisk opplæring virke litt tung. Samtidig er det viktig å huske på at vedtak i plan- og byggesaker får konsekvenser for hvordan infrastrukturen og lokalsamfunnet utvikler seg for tiår framover. Derfor er opplæring på dette området viktig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.