Rådet fra Mímir Kristjánsson (Rødt) er uvanlig uklokt fra en erfaren stortingspolitiker, skriver Helge Eide og Bjørn Fauchald.

Rådet fra Mímir Kristjánsson (Rødt) er uvanlig uklokt fra en erfaren stortingspolitiker, skriver Helge Eide og Bjørn Fauchald.

Foto: Tomm W. Christiansen/VG
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Folkevalgte bør lytte til kommunedirektøren

Dersom folkevalgte velger ikke å stole på kommunedirektøren i sin kommune eller fylkeskommune, er de på ville veier.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson råder folkevalgte til ikke å stole på kommunedirektøren. Ikke bare er utspillet uvanlig uklokt fra en erfaren stortingspolitiker, slik også tre kommunedirektører fra Vestfold påpeker i Kommunal Rapport 7. november. Men med dette gjør han sine nye kollegaer i kommunestyrer og fylkesting en stor bjørnetjeneste.

Gjensidig tillit og respekt mellom politikk og administrasjon er selve grunnlaget i formannskapsmodellen.

Hvorfor? For det første fordi gjensidig tillit og respekt mellom politikk og administrasjon er selve grunnlaget i formannskapsmodellen, som de aller fleste kommuner og fylkeskommuner i Norge er styrt etter. Om ikke kommunestyret eller fylkestinget lykkes med å bygge en god kultur fra begynnelsen, blir det også langt mer krevende å levere gode tjenester til innbyggerne og bærekraftige løsninger.

I disse dager er prosessveiledere med lang erfaring fra lokalpolitikken i sving i en rekke kommuner over hele landet. Der gjennomfører de KS Folkevalgtprogram for nye kommunestyrer og fylkesting.

Å forstå sin egen rolle som folkevalgt er en av grunnpilarene i programmet. Derfor legger KS opp til både diskusjon, refleksjon og caser på dette viktige tema under samlingene i Folkevalgtprogrammet.

I boka «Tillit», som danner det faglige grunnlaget for KS Folkevalgtprogram, står det:

«Dere som er folkevalgte, må spille på lag med egen administrasjon for å løse lovpålagte oppgaver og arbeide med samfunnsutviklingen. Et godt samspill krever gjensidig respekt og aksept for hverandres roller

Ved å starte perioden som folkevalgt med mistillit til kommunedirektøren og administrasjonen, er en derfor på ville veier.

Kristjánsson baserer sine generelle råd på egen erfaring som folkevalgt i Stavanger kommune i to år. Det er naturlig nok store forskjeller mellom kommunene.

Akkurat nå vet vi at kommuner og fylkeskommuner møter økte økonomiske utfordringer som følge av økt prisvekst og renter. Kommuneloven er veldig tydelig når det gjelder krav til økonomiske handlingsregler, og at kommunedirektøren må planlegge i et langsiktig perspektiv. I et budsjett kan man for eksempel ikke ta høyde for skatteinntekter en ikke vet om kommer.

Derfor er vårt beste råd til nye folkevalgte å lytte til kommunedirektøren, og jobbe for et gjensidig tillitsforhold mellom politikk og administrasjon. Dette grunnlaget må være på plass for å levere gode tjenester til innbyggerne, å levere på det du er valgt på.