Denne våren har 1.400 eldrerådsmedlemmer fra over 300 kommuner og fylkeskommuner deltatt på det nye eldrerådskurset. Her ser vi deltakere på kurset i Kristiansand.
Denne våren har 1.400 eldrerådsmedlemmer fra over 300 kommuner og fylkeskommuner deltatt på det nye eldrerådskurset. Her ser vi deltakere på kurset i Kristiansand.Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Eldrerådskurset – et stort løft i Kommune-Norge

Med en stadig aldrende befolkning, trenger vi innsikten fra de som kjenner de eldres utfordringer best.

Eldrerådet er gode ambassadører for de eldre lokalt. Det er avgjørende at de eldres synspunkter blir hørt, særlig nå som flere eldre holder seg friske lengre og ønsker å bidra på ulike måter.

Pensjonister utfører 15.500 årsverk for lag og foreninger i Norge.

Eldrerådene har etterspurt mer opplæring i rollen, og denne våren har 1.400 eldrerådsmedlemmer fra over 300 kommuner og fylkeskommuner deltatt på det nye eldrerådskurset.

Kurset har gått sin seiersgang fra Kristiansand i sør til Alta i nord, og har vist seg å være en nødvendig og vellykket satsing for å styrke eldrerådene. Responsen har vært overveldende positiv, og det er tydelig at kurset har truffet en nerve.

Med en stadig aldrende befolkning, trenger vi innsikten fra de som kjenner de eldres utfordringer best. På kurset har vi hjulpet eldrerådene til å bli enda bedre rustet til å være både vaktbikkje og trekkhund i lokalsamfunnene sine, de har lært om aldersvennlig utvikling, politiske prosesser og hvordan de best kan representere de eldre i sine kommuner.

Mange kommuner står overfor de samme utfordringene i årene som kommer, og ved å utveksle erfaringer på tvers av kommunegrenser, kan eldrerådsmedlemmene lære av hverandre og finne felles løsninger.

Seniorer er ressurser, med et langt liv og mye livserfaring i baklomma. Politikere og ordførere som har vært til stede på kurset, har understreket nettopp dette, og dette perspektivet må vi ha med oss i årene som kommer. Vi blir eldre, vi holder oss friskere lenger, og dette er en suksesshistorie.

Heldigvis er det mange gode eksempler på hvordan pensjonister kan bidra i lokalsamfunnet. Et eksempel er Framnes skole i Sandefjord, hvor rektor Hans Christian Nystad har engasjert klassevenner som er seniorer, som hjelper til på barneskolen. Dette er en vinn-vinn-situasjon.

I Nesodden kommune har eldrerådet laget en omreisende eldrebenk for å komme i kontakt med de eldre innbyggerne.

Pensjonister utfører 15.500 årsverk for lag og foreninger i Norge. I Råde idrettslag har daglig leder Knut Erik Berg engasjert pensjonister for å hjelpe til med alt fra vaffelsteking til klipping av plen.

På Grytastranda Montessoriskule utenfor Ålesund kommer seniorer fra Grytastranda helselag for å lage mat til elevene én gang i måneden. Inspirert av slike initiativ vil eldrerådene komme med forslag til aktiviteter og handlingsplaner, og vi gleder oss til å se hva eldrerådene foreslår lokalt.

Vi har mottatt svært gode tilbakemeldinger på eldrerådskurset, og hele 98 prosent vil anbefale kurset videre. Vi vet at lokalpolitikere allerede merker en positiv forskjell etter at eldrerådene har vært på kurs, og dette gir oss motivasjon til å fortsette arbeidet med opplæring og å gjøre Norge mer aldersvennlig.

Nå jobber vi med å lage en justert versjon av kurset, som også vil være tilgjengelig for de som ikke deltok på de fysiske samlingene, samt et eget kursopplegg for eldrerådsledere.

Vi både håper og tror at satsingen på opplæring inspirerer eldrerådene til å gjøre en forskjell lokalt. Eldrerådet i Asker oppsummerte det godt da de sist arrangerte sin årlige seniorkonferanse: De gamle har kommet for å bli. Litt til.