Tilleggstjenester som post i butikk, tipping og kaffekrok gir lokalbutikken flere økonomiske bein å stå på og motiverer innbyggere, hyttefolk og tilreisende til å bruke den, skriver Elisabet S. Hauge.

Tilleggstjenester som post i butikk, tipping og kaffekrok gir lokalbutikken flere økonomiske bein å stå på og motiverer innbyggere, hyttefolk og tilreisende til å bruke den, skriver Elisabet S. Hauge.

Foto: Joakim S. Enger
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Distriktsbutikkene bør få gode kår

Butikker som tilbyr tjenester ut over å være en dagligvarebutikk, kan bidra til livskraftige lokalsamfunn.

Skal distriktskommunene unngå at mulighetene for å finansiere velferdstjenester forvitrer, er de avhengige av man nasjonalt finner bærekraftige løsninger i takt med demografiutviklingen. I politikkutvikling bør derfor den flerfunksjonelle butikken diskuteres videre. Bygda trenger engasjerte og kreative kjøpmenn for å løse sentrale samfunnsutfordringer.

I flere lokalsamfunn er Merkur-kjøpmennene å regne som «lokalsamfunnsentreprenører».

Her kan Merkur-butikkene bidra med sine tilleggstjenester. Formålet med Merkur-programmet er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet.

En studie Oxford Research nylig gjennomførte, viser at tilleggstjenester fra Merkur-støttede butikker bidrar positivt til det gode liv på bygda.

Tilleggstjenestene kan være post i butikk, tipping, kaffekrok, treningslokale, toalettilbud, utlevering av apotekvarer m.m. De gir butikken flere økonomiske bein å stå på og motiverer innbyggere, hyttefolk og tilreisende til å bruke lokalbutikken. De er viktige bidrag for å hindre handelslekkasje til større butikker i mer sentrale strøk. Butikken består, og brukerne behøver ikke å reise langt for en liter melk.

Med en kaffekrok eller kafé blir butikkene sosiale møteplasser som bidrar til innbyggernes livskvalitet. Det fremmer samhold og tilhørighet i lokalsamfunnet. De sosiale arenaene butikkene tilbyr, er særlig relevante for eldre innbyggere som ofte ikke har et stort nettverk i hverdagen.

Personlige relasjoner til kundene gjør at kjøpmenn varsler hjemmesykepleie eller familiemedlemmer når kunder uteblir fra butikken. Butikken bidrar til trygghetsfølelse.

I flere lokalsamfunn er Merkur-kjøpmennene å regne som «lokalsamfunnsentreprenører». De er engasjert i bygdas utvikling og involverer seg med andre aktører som lokalt næringsliv, kommunen eller andre krefter i sivilsamfunn og foreningsliv.

Tilleggstjenestene bidrar til at butikken blir et verktøy for stedsutvikling. Å utvikle attraktive bygder og steder handler også om at innbyggere og folk med tilhørighet til stedet vil bli der. Butikken er viktig for lokalt næringsliv i distriktene, for at virksomheter skal tiltrekke seg arbeidskraft og ved å tilrettelegge for tjenester som småskala næringsliv har behov for.

Hjemkjøring av varer gjør at særlig eldre kan bo hjemme lengre. Det sparer distriktskommunene for store summer.

Offentlige innkjøp kan brukes som virkemiddel for å nå andre viktige samfunnsmål, for eksempel tilgang til nærbutikk. Å myke opp regelverket for offentlige anskaffelser er én måte å få kommuner til å bruke butikken aktivt på.

Skal distriktskommunene klare å levere velferdstjenester også i framtiden, er de avhengige av man lokalt og nasjonalt finner bærekraftige løsninger på demografiutfordringene. Kanskje er det også flere kommunale tjenester som vil bli en vinn-vinn-situasjon for kommune, butikk og kunder om tjenesten blir levert av butikken.

I vår undersøkelse finner vi at butikkenes sårbare økonomi er den viktigste hindringen for utvikling av nye tjenester. God kommunikasjon mellom kommune, lokalsamfunn og butikk vil kunne bidra til å finne løsninger for utviklingskostnader.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.