Viktigheten av arkivering favner ikke bare arkivmedarbeiderne, men også hele arbeidsplassen. Mangel på arkivering kan få store konsekvenser for ettertiden, skriver Trond Finstad.

Viktigheten av arkivering favner ikke bare arkivmedarbeiderne, men også hele arbeidsplassen. Mangel på arkivering kan få store konsekvenser for ettertiden, skriver Trond Finstad.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Din rettssikkerhet trues av manglende arkivering

Fagforbundet mener at kompetanse og investering i arkivsektoren bør prioriteres.

Hva hvis din datter eller sønn får sviktende oppfølging på grunnskolen, og det ikke finnes dokumentasjon på det? Hva hvis et barn med en vanskelig oppvekst har behov for foreldrenes legejournal, men journalen er borte? Dette er eksempler på hvor viktig arkivering er for din rettssikkerhet.

Arkivsektoren trenger gode og effektive arkivsystemer som sparer ansatte for tid.

En undersøkelse gjennomført for Arkivverket viser at sju av ti offentlig ansatte ikke arkiverer det de skal. Fagforbundet er sterkt bekymret. Mangel på arkivering truer demokratiet, rettssikkerheten og effektiviteten i forvaltningen, og kan ha dramatiske konsekvenser for deg. Derfor skal Fagforbundet i samarbeid med Arkivverket løfte dette som tema på Arendalsuka.

Arkivering er avgjørende for at innbyggerne skal kunne undersøke at alt går riktig for seg, at likebehandling skjer, og at forvaltningen bruker midlene effektivt. Dessverre erfarer vi at verdifull dokumentasjon går tapt – informasjon som er avgjørende for din rettssikkerhet blir borte. Derfor mener Fagforbundet at kompetanse og investering i arkivsektoren bør prioriteres.

Digitalisering fordrer nye utfordringer, ny organisering og behovet for kompetanseløft i arkivsektoren. Fagforbundet organiserer mange arkivmedarbeidere og er opptatt av å løfte faget opp og fram.

Arkivsystemer nedprioriteres i mange virksomheter. Arkivsektoren trenger gode og effektive arkivsystemer som sparer ansatte for tid. Ved å utvikle en felles strategi for sektoren, samt en satsing på gode arkivsystemer, vil vi kunne gi arkivsektoren tydeligere mål og retning for veien videre.

Samtidig må vi satse på flere kompetansetiltak hvor man tilbyr ansatte gode etterutdanninger og kurs. Utdanningsinstitusjonene trenger et løft for å få på plass slike tilbud. Utdanningene må rettes mer mot digitale løsninger, og vi trenger hensiktsmessige etterutdanningstilbud, både korte og lengre løp. Fagforbundet krever politisk vilje, satsing og finansiering i neste statsbudsjett.

Viktigheten av arkivering favner ikke bare arkivmedarbeiderne, men også hele arbeidsplassen. Mangel på arkivering kan få store konsekvenser for ettertiden.

I samarbeid med Arkivverket skal Fagforbundet jobbe videre med disse utfordringene gjennom ulike faglige og politiske arrangementer, politisk dialog og kompetanseutvikling. Vi ønsker å jobbe mot et felles mål for å styrke arkivsektoren og ivareta ansatte innenfor sektoren.

Fagforbundet ønsker å bidra til fremtidens arkiv med fokus på kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet. Det er nødvendig med tiltak som reduserer dokumentasjonstap og effektiviserer arkivering.

Bedre arkivløsninger vil redusere tapt dokumentasjon. På denne måten vil det bli lettere å anvende og finne dokumentasjon som både myndighetene, virksomheter og innbyggere trenger.

Økt fokus på å bevare viktig dokumentasjon vil ha mye å si for vår rettssikkerhet. En effektivisering og satsing på fremtidens arkiv vil være med på å videreføre og styrke tilliten vi har til offentlige myndigheter, og ivareta våre demokratiske rettigheter og verdier.