Debatt

Den vanskelige samtalen – kan vi ta den på nett?

Koronapandemien ha gitt oss nye utfordringer. Men den har ikke gitt fritak fra den vanskelige samtalen.

Personalledelse er krevende. Man skal lede, inspirere, korrigere og tidvis irettesette.

Kroppsspråk og de små signalene blir borte.

Som arbeidsgiver skal man gjennomføre medarbeidersamtaler og lønnssamtaler, samtidig som man sitter med overordnet ansvar for HMS og psykososialt arbeidsmiljø.

Dette er spennende, givende og krevende. Først og fremst fordi medarbeidere er forskjellige og må behandles deretter; selv om alle som hovedregel skal behandles likt.

Digital personalledelse som mange nå har stiftet erfaring med som følge av koronatiltak og hjemmekontor, er krevende.

Jo da, for den enkelte som kan jobbe hjemmefra i en strukturert form, er hverdagen grei – kanskje til og med bedre med økt grad av frihet og fleksibilitet.

Utfordringen er imidlertid større for dem som har behov for tett og god personaloppfølging. Gjennom skjerm og via nettmøter er det ikke like lett å fange opp arbeidstakere som sliter, som er trøtte, ukonsentrerte eller kanskje ruset.

Kroppsspråk og de små signalene blir borte. Man mister den direkte blikkontakten, og man ser ikke hvem som isolerer seg fra kollegaene.

Spesielt i en tid som denne, der vi mer eller mindre tvinges til ikke å være fysisk på arbeidsplassen, er det viktig å innføre noen feller rutiner. Det elementære mange er blitt flinke til, er faste videomøter hvor videokamera som hovedregel er på, mens mikrofon er dempet. Det å se hverandre er noe av det viktigste. Videre utfordres møtedisiplin, for mange på en god måte.

Noe av det mest krevende, men som man likevel bør være varsom med å skyve på, er de vanskelige personalsamtalene. For en medarbeider som sliter, er det ille om man i tillegg blir «oversett» og glemt fordi man sitter i ly av en dataskjerm på hjemmekontoret sitt. Spesielt da er det viktig å bli sett – ikke minst dersom man helst vil slippe.

Også den jevne arbeidstaker har behov for å bli sett i en hverdag med avstand og minimal sosial kontakt. Det er viktig å formidle verdien av tydelig skille mellom arbeid og fritid når man sitter hjemme og jobber på kjøkken- eller stuebord. Og det er viktig å oppleve en viss grad av samhørighet og omsorg fra arbeidsgiver og kollegaer.

Pandemien ha gitt oss nye utfordringer. Den har også gitt oss mulighet til å reflektere over god personalledelse. Den har derimot ikke gitt fritak fra verken den vanskelige samtalen, eller den viktige oppmuntringen alle trenger fra tid til annen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.