Debatt

På tide å prioritere barne­vernet

Debatt. Barn og unge får ikke den hjelpen de har krav på, og hjelpeinstansene klarer ikke å samarbeide om barnets beste. I mediene debatteres det om krise i barnevernet. Hva gjør vi med det?
30.8 2019 08:13

Kommune-Norge trenger gode ledere

Debatt. Politiske vedtak er avgjørende for å prioritere ulike tiltak og angi en retning for kommunens tjenester. Men uten et godt samarbeid med lederne i kommuneadministrasjonen, vil lite fungere.
28.8 2019 08:26

Plastberget må ned – gjen­vinningen må opp

Debatt. Plastforsøpling må stoppes, og energiutnyttelse etter én gangs bruk unngås i størst mulig grad.
27.8 2019 08:40

Små kommuner må ta grep om barne­vernet

Debatt. Vi kan ikke risikere at barn og familier ikke får den oppfølgingen de har rett på bare fordi de bor i en liten kommune.
26.8 2019 07:58

Rettssikkerhet – en del av felles­skapets verdier

Debatt. Kommunerevisjonene bidrar til å styrke innbyggernes rettssikkerhet i den kommunale forvaltningen både gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
23.8 2019 08:07

Lettere å støtte lokale prosjekter

Debatt. Nytt ESA-vedtak kan gjøre det lettere for norske kommuner å gi økonomisk støtte til lokale prosjekter.
21.8 2019 08:25

Pasientens helse­tjeneste – uansett

Debatt. For å bidra til en bedre helsetjeneste, har de 30 kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF inngått et forpliktende samarbeid.
19.8 2019 08:06

Enkle grep gir milliard­besparelser

Debatt. Hva er årsaken til mangelen på kontraktsoppfølging og sløsing i offentlig sektor, og hvordan kan det bøtes på?
16.8 2019 08:15

Ledere kan bidra til bære­dyktige helse- og omsorgs­tjenester

Debatt. Ledere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene må gi ansatte opplevelsen av å være betydningsfulle slik at mestring og stolthet over jobben de gjør, styrkes.
14.8 2019 09:59

Deltidsproblemet – mer enn uønsket deltid

Debatt. Har vi en deltidskrise i norsk arbeidsliv eller ikke? Debatten er i gang.
12.8 2019 09:39