Debatt

Pasientens helse­tjeneste – uansett

Debatt. For å bidra til en bedre helsetjeneste, har de 30 kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF inngått et forpliktende samarbeid.
Publisert i går, kl. 8.06

Enkle grep gir milliard­besparelser

Debatt. Hva er årsaken til mangelen på kontraktsoppfølging og sløsing i offentlig sektor, og hvordan kan det bøtes på?
16.8 2019 08:15

Ledere kan bidra til bære­dyktige helse- og omsorgs­tjenester

Debatt. Ledere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene må gi ansatte opplevelsen av å være betydningsfulle slik at mestring og stolthet over jobben de gjør, styrkes.
14.8 2019 09:59

Deltidsproblemet – mer enn uønsket deltid

Debatt. Har vi en deltidskrise i norsk arbeidsliv eller ikke? Debatten er i gang.
12.8 2019 09:39

Fortsatt kaotisk i barne­vernet

Debatt. Kommuneledelsen i Sør-Varanger avviser revisjonens konklusjoner om barnevernet med forbausende arroganse, i stedet for å komme de ansatte og en sårbar tjeneste i møte.
5.8 2019 08:47

Hvordan skal frivillig­sentralene utvikles videre?

Debatt. Vårt inntrykk er at alle mener at frivilligsentralene er viktige, og at ordningen har en fremtid. Før valget bør partiene klargjøre hva de mener om finansieringen og videreutviklingen av dem.
2.8 2019 14:53

Regjeringen svikter – tar kommunene ansvar?

Debatt. Regjeringen peker på kommunene for å forbedre barnevernet. Når regjeringen ikke vil ta ansvar, kan vi stole på kommunepolitikerne?
30.7 2019 08:22

Hele, faste stillinger gir bedre eldre­omsorg

Debatt. I Møre og Romsdal skal vi ha en varm og god eldreomsorg. Da må de som skal gjøre jobben, ha mulighet til hele, faste stillinger.
26.7 2019 09:04

Bra at bruken av granskinger under­søkes

Debatt. Mange varslere har opplevd at granskinger og faktaundersøkelser i seg selv har vært ødeleggende for karriere og liv. Av denne og andre grunner er det positivt av bruken av dem undersøkes.
25.7 2019 08:55

Fortsatt i arbeid – med demens?

Debatt. Har du personalansvar, er det ditt ansvar å initiere en samtale når du opplever at en ansatt har problemer med kognitiv fungering i arbeidet.
24.7 2019 08:41