Debatt

Hvordan an­sette i kommunal sektor?

Debatt. Forsvarlig saksbehandling ved ansettelser er viktig både for kommunen og den som blir ansatt, men også for de søkerne som ikke når opp.
24.5 2019 08:14

Hjelpemidler skjev­fordeles i kommunene

Debatt. Til tross for at vi har et nasjonalt hjelpemiddelsystem, tildeles hjelpemidler ulikt ut fra både kjønn og bostedskommune.
21.5 2019 08:11

Cruise­urismen må bli bere­kraftig

Debatt. Utsleppa må ned og den landbaserte verdiskapinga opp for at cruiseturismen skal bli berekraftig.
20.5 2019 08:04

Skulen må ta meir ansvar for russe­tida

Debatt. For mange er russetida ei fantastisk feiring av 13 års skulegang saman med vener. Men for stadig fleire handlar denne tida om utanforskap.
15.5 2019 15:57

Hva med regional vind­kraft­planlegging?

Debatt. Det er viktig å avklare fylkeskommunenes rolle i planlegging av vindkraft etter at NVEs nasjonale ramme er lagt fram.
15.5 2019 08:21

Kommune­sektoren og europeisk sam­arbeid

Debatt. Regjeringen bør i sin beslutning om deltakelse i EU-programmer ta hensyn til programmenes direkte relevans for fylkeskommuner og kommuner.
14.5 2019 08:51

Skal staten kunne over­prøve kommuners skjønn?

Debatt. Kommunene bør kjenne sin besøkelsestid når forslaget til ny forvaltningslov kommer på høring. Det vil være synd om de ikke deltar i en diskusjon som nettopp gjelder det kommunale selvstyret.  
13.5 2019 08:06

Er det så jævla farleg, då?

Debatt. Eg toler mykje, og eg kan vere skarp i replikken sjølv. Men éin regel prøver eg å vere konsekvent på: Eg sparkar aldri nedover.
8.5 2019 08:11

Region­reformen må gis et reelt inn­hold

Debatt. Fylkene bør ta avgjørelser i saker som hele regionene har felles, slik som kollektivtransport, videregående utdanning og utviklingen av regionene.
6.5 2019 08:37

Bærekraftig trans­port går sjø­veien

Debatt. I forslaget til ny havne- og farvannslov som nylig ble lagt fram, åpnes det for at eierne kan ta utbytte fra havnene. Det klinger sikkert godt i manges ører, men det følger et ansvar med på lasset.
3.5 2019 08:17