Debatt

Frivillighets­utfordring til 60.000 kandidater

Debatt. Nå stiller 60.000 kandidater til valg som folkets representanter i kommunestyrer og fylkesting. Vi utfordrer alle som stiller til valg, til å snakke om hvordan de vil legge til rette for frivilligheten i sin kommune.
4.7 2019 14:22

Allmenn­heten versus stor­skala vind­kraft­industri

Debatt. Det er folkeopprør i Norge mot galopperende strømpriser, eksportkabler og vindindustri. Folk opplever det som skjer som maktovergrep. Hvor er politikerne?
21.6 2019 08:31

Klimamål må være mer enn ord – her er verk­tøyet!

Debatt. En ny scenariokalkulator skal hjelpe kommunene med planleggingsprosesser for energismarte områder, og vise konsekvensene av konkrete tiltak.
19.6 2019 08:09

Nye regler må tas i bruk

Debatt. Ny kommunelov styrker det kommunale selvstyret, men våger kommunene å ta reglene i bruk?
17.6 2019 08:01

Bremsene må på i vind­kraft­saker

Debatt. Skal vi hindre ubotelig skad på nasjonale naturverdier, bør politikerne trekke i bremsene i vindkraftsaker nå.
14.6 2019 08:09

Pass opp for moms ved sammenslåing

Debatt. Ved kommunesammenslåing kan retten til å kreve å få merverdiavgift for infrastrukturtiltak tilbakebetalt gå tapt.
12.6 2019 08:32

Tvilsom retts­sikkerhet

Debatt. Innbyggernes rettssikkerhet er tvilsom på avgifts- og gebyrområdene. Er tiden (over)moden for en uavhengig klageordning?
12.6 2019 08:32

Har du blitt intervjuet – og vil fortelle om det?

Debatt. Norsk presse vil lære av sine feil. Er du villig til å hjelpe?
11.6 2019 08:26

Omsorgs­utfordringene må løses med en velferds­miks

Debatt. Norge er avhengig av at hele helse- og omsorgssektoren bidrar for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. Offentlige, private og ideelle aktører må derfor forenes i en velferdsmiks.
5.6 2019 08:30

Ingen grunn til å vente til nyttår!

Debatt. For de 83 kommunene som mangler ergoterapeut, er budskapet klart: Det er ingen grunn til å vente til nyttår.
3.6 2019 08:14