Debatt

En stor kraft i distriktene – for stor for KS?

Debatt. En konsensuslinje i KS kan praktiseres uten at det går på bekostning av en tydelig presentasjon av interessemotsetningene mellom lokalsamfunn og statlige myndigheter.
Publisert i går, kl. 7.30

Fylkesråd eller fylkes­utvalg i regionene?

Debatt. Om fylkesparlamentarisme er bra eller ikke, avgjøres av flere forhold, ikke minst taktiske.
21.1 2020 07:59

Samfunnsansvar er driv­kraft for innovasjon

Debatt. Snart skal vi materialgjenvinne tre ganger mer avfall enn i dag. Kjemisk gjenvinning av plast vil ikke bidra til det. Vi trenger innovasjon.
20.1 2020 08:19

Sterkere styring – ikke mer tvang

Debatt. Hvis frivillighetslinjen når det gjelder kommunestruktur skal lykkes bedre enn til nå, må mål, virkemidler og rammefaktorer klargjøres bedre og tydeligere fra regjeringens side.
17.1 2020 13:32

Departementet presiserer kravene til møteboken

Debatt. Den nye kommuneloven stiller strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte organer.
16.1 2020 10:29

Vil bystyret ned­stemme demokratiske prosesser i 2020?

Debatt. Skal Oslo kommune sørge for at medvirkning blir gjennomført etter loven eller stemme igjennom områderegulering med en medvirkning som står til stryk?
15.1 2020 08:38

Flere fylker burde lære klima­til­pasning i nettverk

Debatt. Flere fylker burde se til Trøndelag og hvordan Fylkesmannen og storkommunen Trondheim har ledet an i arbeidet med klimatilpasning.
10.1 2020 08:25

Folkevalgte, ikke sov på vakt!

Debatt. Evne og vilje til å ta risiko er sentralt for å lykkes med innovasjon. Men husk å lytte til dem som er uenige eller har innvendinger. Det sikrer at innovasjonen blir bedre.
3.1 2020 10:36

Feil om tilskudd til omsorgs­boliger og sykehjem

Debatt. Det er misvisende at satsingen på heldøgns omsorgsplasser «gis en beskjeden start i 2020 med 180 millioner kroner». 
20.12 2019 09:00

Ei digital dør inn i utmarks­forvaltninga?

Debatt. Utmarksforvaltninga i Norge har betydeleg potensial for forenkling. Vi spør: Er det politisk vilje til å gjere noko med det? Kan Altinn vere ein aktuell plattform?
18.12 2019 08:03