Debatt

Forslag til kraft­skatter vil hindre grønne investeringer

Debatt. Kraftskatteutvalgets forslag løser ikke hovedutfordringen, nemlig investeringsevnen til kraftselskapene.
Publisert i går, kl. 8.26

Velfungerende råd viktig for personer med ned­satt funksjons­evne

Debatt. Norge har forpliktet seg til å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De skal være likestilte og få delta fullt ut på alle livets områder. Det er ikke tilfelle i dag.
16.10 2019 08:22

Plastutfordringer krever at vi feier for egen dør

Debatt. Vi må ta et større ansvar for at sortert plast gjenvinnes, og fortrinnsvis her hjemme. Da skaper vi samtidig arbeidsplasser i den sirkulære økonomien.
15.10 2019 08:35

Øke eiendoms­skatten eller digitalisere?

Debatt. I disse dager forhandler kommunepolitikere over hele landet om de politiske vervene de neste fire årene. Neste oppgave blir å sikre kommuneøkonomien. Svaret ligger neppe i økt eiendomsskatt.
14.10 2019 08:21

Ulike gebyrer ikke bare kommunenes skyld

Debatt. Mange kommuner famler ved den årlige fastsetting av byggesaksgebyrene. Disse kommunene behøver definitivt ikke ta skylden alene, ifølge ny rapport.
11.10 2019 08:19

Behold innflytelsen i inter­kommunale samarbeid!

Debatt. Eierkommuner bør oppnevne flere varamedlemmer til representantskapet i interkommunale selskaper (IKS). Det kan forhindre at de står uten stemme ved viktige avgjørelser.
8.10 2019 08:38

Nye regioner – for­eldet kommunelov?

Debatt. Det kan allerede nå være behov for en revisjon av bestemmelsene om fylkestingets medlemstall.
7.10 2019 08:01

Fire ønsker til Kommune-Norge

Debatt. De uløste oppgavene står i kø for nyvalgte kommunepolitikere landet rundt. Anleggsbransjen representerer løsningen.
4.10 2019 08:17

Vi bør stille høyere krav til norsk­kunnskaper

Debatt. Jeg ønsker at integreringspolitikken skal få flere i utdanning og jobb, og at flere deltar i små og store fellesskap. Da er språk nøkkel.
2.10 2019 10:33

Samskaping med sosiale entre­prenører

Debatt. Stadig flere kommuner samarbeider med sosiale entreprenører for å få til omstilling og innovasjon. For å lykkes, er det viktig å forstå de utfordringene som kan oppstå.
30.9 2019 08:19