Debatt

Kommunene ut­nytter ikke sine strate­giske mulig­heter

Debatt. Våre forventninger til kommunale tjenester øker. Dette gir press mot å utnytte begrensede økonomiske midler på en optimal måte.
Publisert i dag, kl. 8.28

Gi oss ei språk­lov med ambisjonar!

Debatt. Noregs Mållag håper kulturministeren nyttar høvet til å gi oss ei offensiv språklov som tar utgangspunkt i at nynorsk og bokmål ikkje tevlar på likt grunnlag.
Publisert i går, kl. 8.53

Regjeringen styrker syke­husene, hvert år

Debatt. Regjeringen satser på og prioriterer sykehusene. Viktigst av alt: Vi prioriterer pasientene. Derfor har vi økt sykehusbudsjettet betraktelig hvert år siden 2014.
18.2 2019 08:31

Skulevegring og Arild sin metode

Debatt. Tårane renn i Raundalselva. Det er ei blanda kjensle å oppleve slik meistringsglede.
15.2 2019 08:52

Trusler et demokratisk problem

Debatt. Når trusler og meldinger som «Pell deg hjem» sendes ungdomspolitiker Hamza Ali (18), må lokalsamfunn og politidistrikt reagere effektivt. Det gjelder trusler mot alle politikere.
14.2 2019 10:28

Vann og avløp bør være tema i valg­kampen

Debatt. Husk at rent vann i springen og rent vann i naturen er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for at skoler og helseinstitusjoner kan holde åpent.
12.2 2019 08:49

Vi treng mange folke­valde – og råd­menn

Debatt. Det blir eit blindspor å tilrå samanslåingar for å motverke «overadministrasjon». Vi treng dei mange kommunane for å sikre overordna – ofte amatørstyrt og lokalbasert – fornuft.
11.2 2019 08:49

Det handler ikke om Preike­stolen

Debatt. Grensejusteringen i forbindelse med sammenslåingen av Sandnes og Forsand har vært en opprivende affære for oss innbyggerne i Forsand, og det er ikke Preikestolen det handler om.
11.2 2019 08:49

Regjeringen satser på yrkes­fag

Debatt. Flere velger yrkesfag, og flere får læreplass. Det er bra, for vi trenger flere dyktige fagarbeidere fremover. Men vi er ikke i mål.
8.2 2019 08:54

Viktig gjennom­gang av selvkost

Debatt. Det er gledelig at den nye regjeringen lover å innføre et nytt regelverk for selvkostberegning av kommunale avgifter.
6.2 2019 08:10