Debatt

Nye regler må tas i bruk

Debatt. Ny kommunelov styrker det kommunale selvstyret, men våger kommunene å ta reglene i bruk?
Publisert i går, kl. 8.01

Bremsene må på i vind­kraft­saker

Debatt. Skal vi hindre ubotelig skad på nasjonale naturverdier, bør politikerne trekke i bremsene i vindkraftsaker nå.
14.6 2019 08:09

Pass opp for moms ved sammenslåing

Debatt. Ved kommunesammenslåing kan retten til å kreve å få merverdiavgift for infrastrukturtiltak tilbakebetalt gå tapt.
12.6 2019 08:32

Tvilsom retts­sikkerhet

Debatt. Innbyggernes rettssikkerhet er tvilsom på avgifts- og gebyrområdene. Er tiden (over)moden for en uavhengig klageordning?
12.6 2019 08:32

Har du blitt intervjuet – og vil fortelle om det?

Debatt. Norsk presse vil lære av sine feil. Er du villig til å hjelpe?
11.6 2019 08:26

Omsorgs­utfordringene må løses med en velferds­miks

Debatt. Norge er avhengig av at hele helse- og omsorgssektoren bidrar for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. Offentlige, private og ideelle aktører må derfor forenes i en velferdsmiks.
5.6 2019 08:30

Ingen grunn til å vente til nyttår!

Debatt. For de 83 kommunene som mangler ergoterapeut, er budskapet klart: Det er ingen grunn til å vente til nyttår.
3.6 2019 08:14

Har kommunen glemt sitt eget tydelige ansvar?

Debatt. Markedsgrunnlaget for bilvask ødelegges av useriøse aktører som neglisjerer viktige lov- og forskriftskrav. Kommunene må sikre at utslippskravene for slike virksomheter innfris.
3.6 2019 08:13

Skal digitaliser­ingen lykkes, må politikerne med

Debatt. Overraskende mange politikere sier at de ikke deltar i de praktiske diskusjonene om digitalisering – dette behandler administrativ ledelse. Men for å lykkes, må også politikerne treffe gode politiske beslutninger.
29.5 2019 08:36

Sirkulær økonomi er sunn fornuft

Debatt. Vi skal tenke sirkulær økonomi på en langt bredere måte enn vi gjør i dag, og kommuner og næringsliv må samarbeide.
28.5 2019 08:25