Loftsrydding

1997 kan bli et merkeår for KS. Det kan bli husket som året da KS for alvor ble premissgiver til samfunnsutviklingen, men kan også bli husket som året da de som påstår at KS er et politisk supperåd fikk rett.
1997 vil handle om å tørre og ta avgjørelser. Det gjelder ikke bare KS som organisasjon. En organisasjon er nemlig aldri sterkere enn det mest skeptiske medlem gjør den til.
Kimen til å utvikle både premissgiver-virksomheten og supperådet ble lagt i fjor høst. Da ble ideen om KS som forhandlingspartner i kommuneoppgjøret lansert. Makter man å få det til, tror vi grunnlaget er lagt for at KS vil bli sett på som en av de sentrale premissleverandører i samfunnsutviklingen.
Supperåd-aspektet har KS paradoksalt selv åpnet for. Det er nedsatt et utvalg som skal se nærmere på forbundets rolle og organisasjonsmodell. I den forbindelse kastet ordføreren i Vanylven, Jon Aasen, som sitter i utvalget, ut følgende brannfakkel gjennom Aps egen avis Aktuelt Perspektiv: «KS er bakstreversk og sidrumpa. Det er nærmest et supperåd». Han utdypet det med at profilen er uklar fordi organisasjonen er for politisk betinget. Aasen ønsker en sterkere profilert interesseorganisasjon og karakteriserer KS som tverrpolitisk organisasjon som «kunstig».
Aasens synspunkter er viktige i debatten, fordi skal KS bli premissleverandør, må man være villig til å våge. Og skal man våge få tyngde, må det være en forutsetning at medlemmene backer opp.
Det må en mental loftsrydding til, både i KS og i kommunene, før KS kan fremstå som et trygt forbund med markante meninger uten innskutte bisetninger.
Egget er lagt. Spørsmålet er bare om man våger å klekke det i 1997.


Pravda-redaktøren
Haldens ordfører, Carsten Dybevig (H), har gitt ut første utgave av egen skryteavis fordi Halden Arbeiderblad ikke talte ham etter munnen.
En ting er at ordføreren latterliggjør seg selv med sitt initiativ. En annen ting er at han er villig til å ta på seg ansvaret ved servere kommunens innbyggere ren «Pravda-journalistikk», som han forøvrig beskylder HA for å drive.
Vi tror Haldens innbyggere kjapt vil gi ordføreren svar på tiltale.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.