På&8217;n igjen

«Kan hende gjer regjeringa ein for dårleg jobb når vi ikkje klarer å spå skatteveksten. Men det er ingen andre som gjer det betre», sa kommunalminister Kjell Opseth da han la frem proposisjonen om kommuneøkonomien i forrige uke.
Det er mulig å forstå kommunalministerens motvilje mot å fastsette skattøren. Endringer i skattemodellen har gjort det vanskeligere å forutsi kommunesektorens skatteinngang. Opseths påstand om at dette ikke har noe å si, er derimot en ren bløff.
At skattøren ikke er klar i mai, er ikke noe problem for nasjonen. Makroøkonomisk, som det så fint heter, har dette ingen betydning. Det representerer ingen inflasjonsfare - eller for å bruke finansministerens ord: Det vil ikke få varsellampene til å blinke. For den enkelte kommune skaper det imidlertid enorme problemer. Dersom skattøren endres når regjeringen legger fram nasjonalbudsjettet i oktober, kan dette bety en inntektssvikt på millioner av kroner for mange kommuner.
Når økonomisjefer, rådmenn og sektoransvarlige i disse dager begynner å snekre sammen neste års budsjetter, vet de rett og slett ikke hva de har å rutte med. Uvissheten må de leve med til november, i verste fall desember. Til da må de budsjettere i blinde. Sjansen er derfor stor for at fylkesmenn sender budsjettene i retur, og at kommunene må drive budsjettbehandling i flere omganger. Vi kan bare spekulere i hvor mye penger denne runddansen koster.
På Stortinget er alle rørende enige om at kommunene trenger forutsigbarhet. Også kommunalministeren er opptatt av dette. Men i et av kommunenes viktigste styringsdokumenter, proposisjonen om kommuneøkonomien, sprer Kjell Opseth usikkerhet framfor forutsigbarhet. Hvorfor?
Kommunalministeren vil ikke fastsette skattøren nå av to grunner: 1) Fordi regjeringen ikke klarer å forutsi skatteinngangen. 2) Fordi regjeringen ikke vil fastsette en skattøre som kan gi «for stor» skattevekst. Da må regjeringen kutte i rammeoverføringene i budsjettet til høsten, noe den ikke ønsker.
Ap-regjeringen ville ha fått Høyres støtte, og dermed flertall, for å gjøre dette. Det vil den ikke. Dermed er det igjen sentrum som sitter med nøkkelen.
Høyre frir til Sp og KrF med et konkret forslag til skattøre før kommuneøkonomiproposisjonen blir vedtatt i juni. Frieriet fikk de også i fjor. Den gangen valgte Sp å kjøre et tøft løp. Partiet ville ha mye mer penger til kommunene, helst som rammeoverføringer, for å sikre en rettferdig fordeling mellom skattesterke og skattesvake kommuner. Da Sp forsto at partiet ikke fikk Ap med på større rammeoverføringer, nektet Sp å kutte i kommunenes skatteinntekter. Saken bølget fram og tilbake i Stortinget, og som vi husker endte det med et forlik. Ap fikk gjennomslag for et lite skattekutt, mens Sp og KrF fikk flertallet med på vesentlig større rammeoverføringer.
Mye tyder på en reprise. Høyres utfordring til «sentrumskameratene» i forrige ukes Kommunal Rapport får lunken mottakelse. Sp er enig med Høyre om at skattøren burde være på plass i juni. Men bak Høyres utstrakte hånd ser Sp selve draugen: En statskasse som suger tilbake rammeoverføringer. Kommunene trenger pengene til barnehager, barnevern, skoler, primærhelsetjeneste osv, sier Sp. KrF er enig, og ønsker høyere skattøre i tillegg til større rammeoverføringer - selv om partiet neppe er like «kravstort» som Sp når det gjelder pengesummene.
Kommunalkomiteen har knapt startet behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen, og mye kan fortsatt skje. Ikke minst kan det komme overraskelser i sentrum, som nå før valget ønsker å skrive seg sammen på mest mulig. Men denne velviljen gir neppe kommunene klar beskjed om kommuneøkonomien før Stortinget tar sommerferie.
Derfor blir det som «Eggum’ en» synger: «No e’ det på’ n igjen, på’n igjen, på’n igjen…»

Kommunene må budsjettere i blinde fram til november eller i verste fall desember. Vi kan bare spekulere i hvor myedette koster

Skrevet av: Irene Halvorsen

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!