Rådmann

Vang kommune
Søknadsfrist
20. mars 2019

Vang kommune er ein av 6 Valdreskommunar og ligg midt mellom Bergen og Oslo.   Mange vil oppleve at  «Vestlandsfjell og og Austlandsklima» er ein unik kombinasjon som gjev høve til rike naturopplevingar. Vang har eit areal på 1505 kvadratkilometer, og folketalet ligg nokså stabilt kring 1600. Du kan lese meir om dette på www.vang.kommune.no eller www.vangivaldres.no   
 
 
Vang kommune søkjer etter ein framtidsretta og aktiv byggjar av lokalsamfunnet: Det er viktig at den nye rådmannen vår har evne til å arbeide strategisk og til å engasjere medarbeidarar, folkevalde, næringsliv og innbyggjarar for å skape ei fortsatt god utvikling i Vang.
 
Sentrale arbeidsoppgåver: 

 • Vere ein synleg og samlande leiar for alle tilsette i kommunen.
 • Bygge tillit og godt omdøme gjennom respekt og gode prosessar.
 • Sørge for å ha ein god internkontroll som svarar opp gjeldande lov- og avtaleverk.
 • Utvikle ein god dialog med kommunen sine folkevalde organ.
 • Delta aktivt i det omfattande interkommunale samarbeidet i Valdres.
 • Analysere kommunal drift og vurdere tiltak for betring og utvikling.

 
Ønska kvalifikasjonar; utdanning og erfarin

 • Relevant utdanning på høgskule eller universitetsnivå, herunder gjerne særskilt kompetanse innan leiing.
 • Leiarerfaring frå offentleg forvaltning, fyrst og fremst kommunal verksemd.
 • God evne til å kommunisere både munnleg og skriftleg.
 • Personleg eignaheit.

 
Vang kommune tilbyr: 

 • Ei interessant og utfordrande stilling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Vanlege kommunale tilsettingsvilkår, herunder offentleg tenestepensjonsordning.

 
Andre opplysningar:

 • Søkjar må disponere bil.
 • Kommunen sitt tenestemål er nynorsk. 
 • Det kan bli aktuelt å endre tittel på stillinga til kommunedirektør.
 • Det utarbeidast offentleg søkjarliste: Søkjar som ikkje vil stå på lista må grunngje dette i søknaden, og om dette ikkje kan imøtekomast, blir søkjar kontakta før offentleggjering av søkjarlista.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å ringe ordførar Vidar Eltun på mobil 91723502. 

Søknad med CV/ attestar merka arkivsak 19/129 sendast elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no innan 20.mars.
 
 

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Dagleg leiar i Aski AS
Ny stilling
Kommunedirektør i Kvinnherad
Begynte i stillingen
Fredag, 1 mars, 2019
Tidligere jobberfaring
Partner og konsulent i Agenda Kaupang
Ny stilling
Rådmann i Aurskog-Høland
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Konstituert rådmann i Lærdal
Ny stilling
Rådmann i Lærdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra jobben som rådmann i Måsøy.
Ny stilling
Rådmann i Nesna
Begynte i stillingen
Torsdag, 3 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Kommer fra stillingen som assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann i Værøy
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Vardø siden 2010
Ny stilling
Rådmann i Vardø
Begynte i stillingen
Torsdag, 6 desember, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef
Ny stilling
Rådmann i Smøla
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Averøy
Ny stilling
Rådmann i Averøy
Begynte i stillingen
Mandag, 5 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør i Husbanken
Ny stilling
Rådmann i Meløy
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lund
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Tidligere jobberfaring
Eget konsulentselskap
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Kristiansund
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Odda
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Daglig leder av Narvikgården AS
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Begynte i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Selje
Ny stilling
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynte i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Finnøy
Ny stilling
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Kvinesdal
Ny stilling
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lesja
Ny stilling
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynte i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Svelvik
Ny stilling
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Indre Østfold
Ny stilling
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Nittedal
Ny stilling
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynte i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Austevoll
Ny stilling
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynte i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Time
Ny stilling
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynte i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018