Rådmann

Målselv kommune
Søknadsfrist
3. februar 2019

Målselv kommune er en levende bygdekommune med omlag 6800 innbyggere. Kommunen er kjent for et stort aktivitetstilbud for hele familien, og har en målsetning om å være ledende i Nord-Norge på opplevelsesbasert turisme, spesielt innenfor kultur- og naturopplevelser. Sterke kulturtradisjoner og engasjerte innbyggere kjennetegner Målselv. Næringslivet i kommunen domineres av tjenesteytende næringer, og særlig Forsvaret er viktig. Organisatorisk er Målselv en tonivåkommune, hvor øverste ledelse består av rådmann og to kommunalsjefer. Kommunen er sterk på interkommunalt samarbeid, og har en sentral beliggenhet kommunikasjonsmessig. De siste årene har kommunen hatt en gledelig befolkningsøkning og fokus er nå på en videre positiv utvikling av Målselv! Les mer på www.malselv.kommune.no.

 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, med ansvar for samordnet utøvelse av kommunale oppgaver. En viktig oppgave er å lede og sikre en videre positiv utvikling av kommunen gjennom å følge opp og gjennomføre politiske vedtak samt lede/bistå i endrings- og innovasjonsprosesser knyttet til omstilling, modernisering og tilpasning av kommunal drift. Strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og økonomistyring vil være prioriterte oppgaver for rådmannsfunksjonen. Likeså gjelder for kommunikasjon og samhandling med innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere.

Vi ønsker en rådmann med følgende kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, også lederutdanning
  • Ledererfaring fra offentlig sektor og/eller privat næringsliv
  • Erfaring med kommunal økonomi
  • Innsikt og erfaring fra kommunal virksomhet/offentlig forvaltning og politiske prosesser
  • Kunnskap om endringsledelse og organisasjonsutvikling
  • Erfaring med å lede endrings- og omstillingsprosesser samt kan vise til resultater
  • Kunnskap om næringsutvikling

Dyktig, imøtekommende og skapende er Målselv kommunes kjerneverdier. Vi ønsker en rådmann som kan identifisere seg med og jobbe etter kommunens kjerneverdier.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting vil være på åremål (6 år med mulighet for forlengelse) og skjer etter de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det tas forbehold om at arbeids- og ansvarsområdet kan bli endret som følge av framtidige omstillingsprosesser og kommunereformen. Stillingen som rådmann avlønnes etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte ordfører Nils Ole Foshaug på tlf.  991 63 880 eller rådmann Ole Frode Mikkelsgård på tlf. 994 04 890.

Søknaden sendes elektronisk.  Søknadsskjema finnes på Målselv kommunes heimesider www.malselv.kommune.no eller Søk stilling her

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet.  Det må i så fall samtidig gis begrunnelse for det i søknaden.  I h.h.t. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.  Søkere som ber om unntak fra offentlighet vil da bli kontaktet særskilt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Lesja
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017