Rådmann

Tinn kommune
Søknadsfrist
21. januar 2018

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og Rjukan som kommunesenter. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdanningstilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innen kulturliv, idrett og friluftsliv. Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner, som Vemork, Gaustatoppen og Solspeilet. Rjukan er sammen med Notodden på UNESCO`s verdensarvliste for sin spesielle arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune med et godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke ytterligere. Vår visjon: Rjukan og Tinn gjør det umulige mulig .

Tinn kommune ønsker derfor en endringsvillig rådmann som er samlende, men også tydelig. Rådmannen må være en lagleder som bygger kompetanse og samspiller godt med ansatte og deres organisasjoner. Han bygger tillit og etablerer godt samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse i kommunen.God saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak er grunnleggende. Det er også viktig med godt samarbeid med kommunens eksterne forbindelser og regionale samarbeidspartnere.
God økonomistyring, digitalisering effektivisering. bidrar til handlingsrom, og er selvfølgelig viktig for å kunne lykkes.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle kommunens organisasjon og tjenesteyting gjennom god ledelse, god kommunikasjon og gode prosesser, slik at kommunen er i forkant av utviklingen.
 • Sørge for at kommunens driftsnivå hele tiden er tilpasset til de økonomiske rammer, som betyr kontinuerlig gjennomgang og endring med fokus på gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere.
 • Sørge for at politisk ledelse får til behandling saker som er godt utredet, belyst og konsekvens-utredet slik at rådmann i ettertid kan gjennomføre vedtak som er til det beste for kommunens innbyggere.
 • Tinn skal være en næringsvennlig kommune, og rådmannen må ha fokus på kommunens omdømme på området. Det betyr at rådmannen må trives med å skape gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene.

Kvalifikasjoner

 • Vi tror det er nødvendig med solid ledererfaring fra større kompleks organisasjon, men ikke nødvendigvis fra offentlig sektor.
 • Det vil likevel være en fordel med god kjennskap til og helst erfaring fra arbeid i forhold til politiske prosesser.
 • Rådmannen må like og helst ha erfaring fra endringsprosesser.
 • Som kommunens toppleder må du skape god og tillitsfull dialog med tillitsvalgte.
 • Du må fremstå med autoritet, men også trives med relasjonsbygging med eksterne aktører og medier. Det betyr også god fremstillingsevne.
 • Overordnet økonomistyringen er en forutsetning for å løses kommunens oppgaver.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Rådmannen vår er en synlig leder, som er selvstendig, trygg og modig i sitt lederskap og får organisasjonen med seg i utviklingsprosessene.
 • Gjennom en strukturert og metodisk tilnærming skapes et godt strategisk fremtidsbilde som alle jobber mot.
 • Besluttsomhet og gjennomføringsevne for at kommunen når sine strategiske mål.
 • Evne til å skape entusiasme, engasjement og motivasjon.
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende.
 • Det er en forutsetning at rådmannen er en god rollemodell, med integritet og etisk moral som skaper tillit og personlig autoritet.

Vi tilbyr

Tinn er en spennende kommune, med en felles politisk og administrative oppfatning om at utvikling av kommunen skapes best gjennom godt samarbeidsklima og gode prosesser. Kommunen står overfor utfordringer og muligheter som gir spennende oppgaver.

Kontaktinfo:

Nils-Ragnar Myhrasenior, rådgiver, 916 25 273
Jan Sebjørnsen Storstein, Seniorrådgiver,950 09 444
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, Ordfører, 35 08 25 01

Søk på stillingen

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017