Prosjektleder / Rådmann

Ørland kommune
Søknadsfrist
21. januar 2018

«Nye» Ørland kommune er en sammenslåing av dagens Bjugn kommune og Ørland kommune, og skal være operativ fra 1.1.2020 og får ha ca. 10 200 innbyggere og vel 900 ansatte. Begge kommuner er i vekst med en befolkningsøkning på 427 innbyggere siden 2012. Nye Ørland vil ha betydelig aktivitet innen sektorer som blant annet forsvar, havbruk og vindkraft. Vi har ubegrensede muligheter og tar mål av oss å bli kystnorges fremste kommune på innovativ samfunns- og næringsutvikling.

Vil du lede en spennende sammenslåingsprosess i Trøndelag?
Vi søker en strategisk, samlende og samfunnsengasjert leder som i forkant av rollen som rådmann i den nye kommunen er prosjektleder for etableringen av de kommunale tjenestene. Sentralt i dette arbeidet står samhandling med Ørland og Bjugn, både politisk, administrativt og med kommunens tillitsvalgte. Vi søker deg med toppledererfaring og du får muligheten til å bygge, utvikle og drifte en effektiv, tverrfaglig og kompetent organisasjon.

Den nye rådmannen skal fungere som prosjektleder for sammenslåingen i prosjektfasen fram til 1.1.2020.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere en organisasjon med god faglig kompetanse som skal sikre gjennomføringskraft og god kvalitet på kommunale tjenester. Den vedtatte intensjonsavtalen skal være førende for dette arbeidet
 • Være en tydelig, samlende og tillitsskapende leder for kommunens ansatte
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med politisk ledelse, folkevalgte, tillitsvalgte og medarbeidere
 • Sikre god målstyring, gjennomføring og resultatoppfølging av gode planprosesser med fokus på helhetlig styring og forpliktende resultatdialog
 • Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system, og en god støttespiller som evner å prioritere og effektivt iverksette politiske vedtak
 • Bygge en felles kultur
 • Etablere og utvikle nettverk mot næringsliv, interesseforeninger, kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, etc.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, relevant ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet, og med god økonomiforståelse
 • Dokumentere gode resultater som leder i kompleks virksomhet og med administrativ toppledererfaring
 • Gjerne prosjektledererfaring
 • Erfaring med å håndtere media og det å være ansiktet utad vil vektlegges
 • Må ha kunnskap om, og innsikt i, kommunal og offentlig sektor og ha samfunnsforståelse
 • Kompetanse og erfaring fra omstillingsprosesser

Personlige egenskaper

 • Samlende og synlig leder, må kunne framstå med tydelighet, autoritet og integritet. Rådmannen vil måtte foreta helhetlige vurderinger og til tider gjennomføre prioriteringer på tvers av fagområder
 • Må være rollebevisst, både i forhold til politisk og administrativ ledelse, men også i egen rolle som leder, og kunne ta vanskelige avgjørelser og håndtere konflikter
 • God evne til strategisk og helhetlig tankesett
 • Entusiastisk, handlekraftig og moden person med stor integritet som tåler å stå i omstilling
 • Gode kommunikasjonsevner, både internt og eksternt
 • Være interessert i å etablere og utvikle positive nettverk, i dialog og relasjoner, både internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende topplederstilling i en større kommune i Trøndelag
 • Sammensatt og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke lokalsamfunnet
 • Lønn etter avtale

For ytterligere informasjon samt å søke stilingen, se www.searchhouse.no, eventuelt ta kontakt med våre rådgivere i Search House AS, Jan Gunnar tlf. 924 12 800, eller Eilif Solem, tlf. 992 20 202. Alle henvendelser til Search House vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver. I henhold til offentlighetsloven § 25 vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste.

Kontaktinfo

Jan Gunnar Storli, Managing partner/Seniorrådgiver, 924 12 800

Eilif Solem, Partner/Seniorrådgiver, 992 20 202

Tom Myrvold, Ordfører Ørland kommune, 72 51 40 10

Ogne Undertun, Ordfører Bjugn kommune, 72 51 95 10

Maria Løberg, Researcher, 922 87 567

 

Søk stillingen

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017