Organisasjonssjef og økonomisjef

Grimstad kommune
Søknadsfrist
20. februar 2019

Grimstad kommune er en vakker kystkommune sentralt plassert i Agder. Kommunen har ca 23 300 innbyggere og har god vekst i befolkningen. Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av et allsidig næringsliv, sterkt teknologimiljø og et ledende utdanningsmiljø med Universitetet i Agder som den drivende kraften. Grimstad har gode forutsetninger for å være en framtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester og dermed bidrar til at Grimstad er et attraktivt sted å bo, leve og arbeide. Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er åpenhet, redelighet, respekt og mot. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.

Lyst til å være med og forme fremtidens Grimstad Kommune? 

Grimstad kommune har gjennomført endringer i organisasjonen og skal nå tilsette to nye ledere som blir sentrale i å utvikle fremtidens Grimstad kommune. Begge stillingene er plassert i rådmannens stab, deltar i rådmannens ledergruppe og blir sentrale i både strategiske spørsmål og operasjonell drift av kommunen. Begge lederne skal være en god støtte og rådgiver for kommunens tjenesteapparat og aktive pådriver for helhetstenking og utvikling av kommunen. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og har stort fokus på fleksibilitet og tverrfaglig samarbeid. Oppgavene må til enhver tid kunne justeres i forhold til kommunens behov.Økonomisjef er ansvarlig for kommunens samlede budsjett – og økonomiarbeid, og skal sikre at enheten har gode prosesser og rutiner som gir en forutsigbar og trygg økonomistyring i kommunen.Organisasjonssjef er ansvarlig for strategisk utvikling innen ledelse, personalområdet, organisasjonsutvikling, omstilling og innovasjon. Du skal påse at kommunen har gode prosesser og rutiner på plass og at vi har nødvendig kompetanse og engasjement i hele organisasjonen slik at vi er i forkant av krav til fremtidens kommunale tjenester.

Mer informasjon om stillingene finner du på våre hjemmesider eller ved å kontakte Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, 908 39 402 eller vår rådgiver i Activepeople, Lars Inge Holte, 918 94 306. Vennligst registrer søknad og CV her innen 20.februar 2019.

Jobbytter i kommunene

Tidligere jobberfaring
Kommer fra stillingen som assisterende rådmann
Ny stilling
Rådmann i Værøy
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Vardø siden 2010
Ny stilling
Rådmann i Vardø
Begynte i stillingen
Torsdag, 6 desember, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef
Ny stilling
Rådmann i Smøla
Begynte i stillingen
Tirsdag, 1 januar, 2019
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Averøy
Ny stilling
Rådmann i Averøy
Begynte i stillingen
Mandag, 5 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Avdelingsdirektør i Husbanken
Ny stilling
Rådmann i Meløy
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 november, 2018
Tidligere jobberfaring
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lund
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Begynte i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Tidligere jobberfaring
Eget konsulentselskap
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Begynte i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Tidligere jobberfaring
Assisterende rådmann i Kristiansund
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Odda
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Daglig leder av Narvikgården AS
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Begynte i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Selje
Ny stilling
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynte i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Finnøy
Ny stilling
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynte i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Kvinesdal
Ny stilling
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynte i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lesja
Ny stilling
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynte i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Svelvik
Ny stilling
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Indre Østfold
Ny stilling
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynte i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Nittedal
Ny stilling
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynte i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Austevoll
Ny stilling
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynte i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Time
Ny stilling
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynte i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Målselv
Ny stilling
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Kristiansand
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Begynte i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Eidskog
Ny stilling
Rådgiver
Begynte i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Ulvik
Ny stilling
Rådmann i Træna
Begynte i stillingen
Fredag, 1 september, 2017