Kommunalsjef oppvekst og kultur

Melhus kommune
Søknadsfrist
23. januar 2018

Melhus er Trøndelags største landkommune, har ca. 16 400 innbyggere og opplever stadig befolkningsvekst. Med vår sentrale beliggenhet, gode kommunikasjonsforbindelser og nærhet til Trondheim, er vi en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele Trondheimsregionen. Kommunen har om lag 1000 barn i barnehagealder og 2100 barn i grunnskolen. Disse er fordelt på elleve barnehager, åtte barneskoler, to ungdomsskoler, én 1-10-skole og ni SFO. Kommunens visjon er: Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

 

Vi søker etter en utviklingsorientert toppleder til nyopprettet stilling som kommunalsjef for oppvekst og kultur i Melhus kommune.

Ny administrativ organisering gjør at Melhus kommune fra 2018 får tre kommunalsjefer innen de respektive områdene helse og velferd, plan og utvikling, samt oppvekst og kultur. Sammen med stabslederne vil de utgjøre strategisk ledergruppe, og vil lede sitt område på vegne av rådmannen.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur er en spennende stilling med et bredt fagområde, som opererer i spennet mellom drift og utvikling, styring og ledelse. Som kommunalsjef må du vise gjennomføringskraft og styringsevne opp mot vedtatte mål og rammer, samtidig som du er kulturbygger med vilje og evne til å samarbeide.

Du får ansvar for planlegging og utviklingsarbeid knyttet til enhet for kultur og fritid, kommunens barnehager og grunnskoler, og har også overordnet økonomi- og personalansvar.

Melhus er en mangfoldig kommune hvor det skal være mulig å være modig. Våre overordnede planer sier at vi skal være kjent som kulturkommune, og vi ser etter deg som er sulten på å realisere disse ambisjonene.

For at vi sammen skal nå våre mål, er vi opptatt av å få inn en leder som deler våre verdier; dialog, deltakelse, delegering. Det er avgjørende at du er en person som har helhetsperspektiv, og som evner å bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder.

Av satsingsområder kan det nevnes at det nylig er vedtatt å bygge ny Gimse barneskole, med et budsjett på rundt 400 millioner kroner. I tillegg skal det bygges to nye barnehager ved henholdsvis Eid skole og barnehage, samt Flå skole og barnehage. Kommunalsjef for oppvekst og kultur vil få en sentral rolle i disse prosjektene.

Oppvekst og kultur har en samlet netto driftsramme på 350 millioner kroner.

Bli med og utgjør en forskjell i Melhus! Velkommen som søker!

Se våre hjemmesider for mer detaljert informasjon om stillingen og innsending av elektronisk søknad.

Søknadsfrist: 23.01.2018.

Kontaktperson:
Katrine Lereggen
e-post: katrine.lereggen@melhus.kommune.no
mobil: 94830551

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017