Kommunal Rapports formål og grunnsyn

Kommunal Rapport skal være Norges ledende mediehus innen kommunesektoren.

Mediehusets målgrupper er politikere og ledere i kommunal og fylkeskommunal sektor, inkludert kommunale bedrifter over hele landet, samt relevant opinion.

Til grunn for mediehusets virksomhet ligger Lov om redaksjonell fridom i media, selskapets vedtekter, Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Kommunal Rapport skal gjennom sin journalistiske virksomhet fremme en selvstendig kommunesektor, til beste for kommunenes innbyggere:

  • gi allsidig informasjon om kommunesektoren og lokaldemokratiet i Norge,
  • gi nytteinformasjon for arbeid med samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og arbeidsgiverutvikling,
  • invitere til bredde og engasjement i faglig og politisk debatt, og være sentral arena for denne debatten,
  • bidra til at KS’ medlemmer (kommuner, fylkeskommuner og bedrifter) kan følge med i KS’ arbeid bl.a for å kunne kontrollere og påvirke organisasjonen på informert grunnlag