Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?

Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?

SPØRSMÅL: En kommune har innhentet en konsulentrapport om drift og organisering sykehjem og hjembaserte tjenester i kommunen. Rapporten inneholder eksterne og faglige vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester, og innspill om hvordan kommunen kan organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover.

Rapporten skal behandles i kommunestyremøte, men ble ikke journalført da kommunen fikk den, eller sendt ut sammen med sakspapirene til møtet. Et medlem av kommunestyret ber om innsyn i rapporten før møtet, men dette blir avslått, idet vises til at den i vil bli delt ut til kommunestyrets medlemmer i forkant av møtet.