Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Må fortelle om hvem som stemte hva

I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.

SPØRSMÅL:

I forslaget til ny kommunelov i proposisjonen fra regjeringen er det tatt inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Vil denne bestemmelsen sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak?