Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Lovlighetsklage bør ses som et personlig utspill, ikke som saksbehandling

Kan en inhabil politiker fremme lovlighetsklage?

SPØRSMÅL: Tre medlemmer av kommunestyret fremsetter lovlighetsklage over et vedtak i plan- og bygningsutvalget. Én av disse tre er tilsatt i plan- og bygningsetaten, men har ikke selv hatt noe å gjøre med denne saken. Vedtaket ble truffet av utvalget på grunnlag av innstilling fra hennes sjef. Er hun nå inhabil til å fremsette lovlighetsklage over vedtaket?