Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Kan man kreve at «spørretimen» gjøres skriftlig?

Må svarene som gis under kommunestyrets «spørretime» være muntlige?

SPØRSMÅL: Kan pressen kreve at spørsmål i spørretimen og svar på disse spørsmålene blir gitt skriftlig? Da vil det være mulig å publisere dem.

SVAR: Bestemmelsen i kommuneloven § 11–2 siste avsnitt om spørsmål inneholder ingen regler om skriftlighet.