Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Ikke kommunedirektørens oppgave å anbefale sekretariat for kontrollutvalget

Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?

SPØRSMÅL: Flere steder har nye kommuner som skal etablere sekretariat til kontrollutvalget, benyttet administrasjonen til å forberede saken. Er det forenlig med kontrollutvalgssekretariatets rolle som kommunestyrets redskap til kontroll av administrasjonen?

Les også: Hva hvis kontrollutvalget vil sjekke vertskommunen?