Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunen står uten kommunedirektør. Hva nå?

Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen?

Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret?

SPØRSMÅL: En kommune har per i dag ikke kommunedirektør, heller ikke assisterende, konstituert eller fungerende. Dette som følge av at kommunedirektøren sluttet med umiddelbar virkning (på dagen). Hvem har kommunedirektørens (rettslige) funksjoner i en kommune uten kommunedirektør, herunder arbeidsgiveransvaret?

SVAR: Dette problemet er det ordførers og kommunestyrets ansvar å løse. Ordfører må umiddelbart sammenkalle kommunestyret for å treffe vedtak om konstituering i stilling som kommunedirektør inntil formell tilsetting kan skje.