Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Folkevalgte kan snakke med hvem de vil

Politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra. Ordfører eller rådmann kan ikke stoppe dette, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: En folkevalgt har tatt på seg det han selv kaller ombudsrollen og arrangert «småmøter» med ansvarlige i kommunen – folkevalgte og tilsatte - knyttet til plan- og byggesaker. Kan ordfører eller rådmann forby dette?

SVAR: Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter sammen med, det være seg folkevalgte eller tilsatte i kommunen. Ingen kan hindre folkevalgte å delta i slike møter.