Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: – To alternative grunnlag for rett til å stille liste til stortingsvalg

Må man ha stemmerett i valgdistriktet for å kunne levere inn valglister der?

SPØRSMÅL: I første del av valgloven § 6–3 står det at listeforslaget skal være «underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet».

Ansvarlige for lokalavdelingen behøver nødvendigvis ikke være bosatt eller ha adresse i valgdistriktet, og slik denne setningen er utformet vil det eksempelvis innebære at finnmarkinger bosatt i Oslo både kan oppføres og kan underskrive valglistene for Finnmark valgdistrikt.