Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: – Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk

Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller nei til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken, mener Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: Noen politikere ville besøke en barnehage, men ble stående utenfor og vente fordi de ikke hadde fått tillatelse fra rådmann ved kommunaldirektøren til et slikt besøk. Den aktuelle virksomhetslederen hadde ikke myndighet til å gi tillatelse. Etter en halvtime fikk politikerne tillatelse fra direktøren for oppvekst og slapp inn i barnehagen.

I hvilken grad har rådmannen rett til å avgjøre hvem som skal få komme på besøk på en kommunal arbeidsplass, og i hvilken grad kan rådmannen avgjøre hvem som skal ha myndighet til å tillate slike besøk? Dette griper jo også inn i de ansatte og de besøkendes ytringsfrihet – retten til å motta og gi informasjon. Rådmannen begrunner regelen med at det har vært uklarhet knyttet til hvem som kan tillate besøk og hvem som ikke kan det. Dessuten mener rådmannen at den enkelte virksomhetsleder kan føle et press om å si ja til besøk, samtidig som barnehagene også er en arbeidsplass og man må også ta hensyn til dette og at det kan være begrenset kapasitet til å ta imot besøk.