Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet

Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man kan diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista?

SPØRSMÅL: Hva menes med «en sak som ikke er oppført på saklisten»?

I kommunelovens § 11–3 første avsnittet, andre setning, står det at «En sak skal settes på sakslisten hvis minst en tredel av organets medlemmer krever det», og i siste avsnitt står det at «Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller en tredel av de møtende medlemmene motsetter seg det.»