Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Ordfører kan ikke avtale sluttpakke alene

Ordføreren alene kan ikke framforhandle en sluttavtale med rådmannen, fordi saken er av prinsipiell betydning, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. Sjekk også når en sluttavtale faktisk er offentlig.

1: Hvis kommunestyret har fattet vedtak om at noen (for eksempel formannskapet) får fullmakt til å forhandle fram en sluttavtale med rådmannen, må da innholdet i selve avtalen igjen godkjennes av kommunestyret? Det er jo et vedtak som ofte gir budsjetteffekt, og hvis avtalen går ut over de budsjettrammene formannskapet i tilfelle har, må den jo videre til kommunestyret. Men må innholdet i avtalen i prinsippet godkjennes av kommunestyret? Eller vil det holde der å fatte vedtak om at rådmannen skal slutte, og la formannskapet (evt. ordfører alene) avslutte det hele?

2: Er en slik avtale offentlig, og i tilfelle fra når?