Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Om kommunale ledere og valgbarhet

Hva skjer hvis ordførerkandidaten er ansatt i en ledende stilling i kommunen?

SPØRSMÅL: Ordførerkandidaten på en av kommunens valglister er i dag ansatt i en ledende stilling i kommunen, med budsjettansvar. Vedkommende har vedlagt erklæring på om at hvis hun blir valgt til ordfører, fratrer vedkommende alle sine oppgaver i kommunen og søker permisjon for perioden. Hvis vedkommende ikke skulle bli valgt som ordfører, men vil bli valgt til kommunestyret, vil vedkommende søke fritak fra alle sine politiske verv i kommunen for perioden.

Må vedkommende si opp sin stilling for å være ordførerkandidat? Har vedkommende anledning til å søke permisjon for å fortsette sin stilling i kommunen?