Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Mer om regionråd og postjournaler

Bommet i lovhenvisning om virkeområdet til offentleglova.

SPØRSMÅL: Vi har pr. tiden en klagesak etter offentleglova hvor det sentrale spørsmålet er om et interkommunalt politisk råd (opprettet etter kommuneloven kapittel 18) plikter å føre offentlig postjournal. Det vi må ta stilling til, er om rådet er omfattet av offentleglova § 2. Slik jeg forstår artikkelen i Kommunal Rapport, så er slike interkommunale råd omfattet av offentleglova § 2 første ledd bokstav c. Når vi har drøftet saken internt hos oss, har vi tenkt bokstav a eller d.

I vårt tilfelle er det interkommunale rådet organisert som et eget rettssubjekt, og det vil derfor være nærliggende at dette rådet går inn under bokstav c eller d. Det jeg sliter litt med å forstå er ordlyden «der kommune direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene». I vårt tilfelle er hver av deltakerkommunene representert med minimum 1 kandidat hver i representantskapet. Samarbeidsavtalen sier ikke noe om det er andre medlemmer av representantskapet ut over dem som hver kommune velger. I beste tilfelle betyr dette at representantskapet består av kun kommunerepresentanter og at disse har minimum én stemme hver. Betyr det da at vilkåret i bokstav c, om eierandel av stemmene, er oppfylt?