Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Må de nye kommunestyrene delegere myndighet til IKS-er?

Det er kommunelovens § 5–4 som regulerer kommunestyrets adgang til å delegere vedtaksmyndighet, forteller Jan Fridthjof Bernt i denne ukas utgave av Bernt svarer.

SPØRSMÅL:I selskapsavtalen for flere interkommunale selskaper delegeres kommunens myndighet etter lov til representantskapet. Kan myndighet delegeres ved selskapsavtalen, eller må delegasjonen besluttes av kommunestyret for hver valgperiode?

SVAR: Delegering til interkommunale selskaper reguleres nå av kommuneloven § 5-4, som gir regler om kommunestyrets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter.